Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-37-2013-05

RK-37-2013-05.doc  RK-37-2013-05pr01.doc
Číslo materiálu05
Číslo jednacíRK-37-2013-05
NázevUzavření smlouvy o výpůjčce v souvislosti se stavbou Modernizace dálnice D1 - úsek 10, Exit 75 Hořice - Exit 81 Koberovice
Zpracoval V. Chmela
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší uzavření smlouvy o výpůjčce mezi Krajem Vysočina a Ředitelstvím silnic a dálnic ĆR v souvislosti s modernizací dálnice D1.
Na Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny se obrátilo Ředitelství silnic a dálnic ČR s žádostí o uzavření smlouvy o výpůjčce v rámci majetkoprávní přípravy stavby Modernizace dálnice D1 - úsek 10, Exit 75 Hořice - Exit 81 Koberovice , jmenovitě SO č. 101 - dálnice D1 km 75,920-82,413, SO č. 203 - Most ev. č. D1 - 077, SO
č. 301 - kanalizace dálnice D1 v km 75,920-82.413.
Předmětem výpůjčky jsou pozemky vedené v katastru nemovitostí jako par. č. 935/3, par. č. 956/3 a par. č. 1000/5 v katastrálním území Vojslavice nad Želivkou, které jsou ve vlastnictví Kraje Vysočina, hospodaření se svěřeným majetkem kraje Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje uzavřít mezi Krajem Vysočina a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR smlouvu o výpůjčce na část pozemků vedených v katastru nemovitostí jako par. č. 935/3, par. č. 956/3 a par. č. 1000/5 v katastrálním území Vojslavice nad Želivkou, za účelem realizaci stavby Modernizace dálnice D1 .
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina a ŘSD ČR výše uvedenou smlouvu.
StanoviskaKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce za účelem realizace stavby Modernizace dálnice D1 .
ODSH souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně půjčitele pozemků a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, Na Pankráci 546/56, 145 04 Praha 4 - Nusle, IČO: 65993390 na straně vypůjčitele smlouvu o výpůjčce dle materiálu RK-37-2013-05, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz