Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-35-2013-65

RK-35-2013-65.doc  RK-35-2013-65pr01.pdf
Číslo materiálu65
Číslo jednacíRK-35-2013-65
NázevProjekt Vzděláváním ke zvýšení absorpční kapacity Kraje Vysočina
Zpracoval I. Fryšová, S. Lemperová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuV souvislosti s přípravou na nové programovací období EU 2014 - 2020 je také nutné připravit subjekty v regionu na čerpání prostředků v nadcházejícím období.
Za tímto účelem je připraven projektový záměr Vzděláváním ke zvýšení absorpční kapacity Kraje Vysočina viz materiál RK-35-2013-65, př. 1. Cílem projektu je prostřednictví vzdělávacích modulů posílit kompetence osob při přípravě a realizaci projektů. Dne 28. 6. 2013 byla vyhlášena výzva 4.2 Podpora absorpční kapacity z ROP Jihovýchod, kde je Kraj Vysočina oprávněným příjemcem a ve které jsou vzdělávací aktivity na podporu absorpční kapacity přijatelné.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ORR ) navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout schválit projektový záměr Vzděláváním ke zvýšení absorpční kapacity Kraje Vysočina viz materiál RK-35-2013-65, př. 1, uložit ORR připravit projektovou žádost a předložit ji ke schválení Radě Kraje Vysočina a doporučit Zastupitelstvu kraje Vysočina schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 3 500 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu Vzděláváním ke zvýšení absorpční kapacity Kraje Vysočina s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány pro předfinancování a spolufinancování dle aktuálních potřeb projektu.
StanoviskaOdbor ekonomický:
Uvedený projektový záměr není uveden v rozpočtovém výhledu na roky 2014 až 2016. Převedené finanční prostředky budou použity na předfinancování projektu a spolufinancování ze strany Kraje Vysočina, spolufinancování se očekává ve výši cca 525 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
projektový záměr Vzděláváním ke zvýšení absorpční kapacity Kraje Vysočina viz materiál RK-35-2013-65, př. 1;
ukládá
Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina připravit projektovou žádost a předložit ji ke schválení Radě Kraje Vysočina;
doporučuje
Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 3 500 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu Vzděláváním ke zvýšení absorpční kapacity Kraje Vysočina s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány pro předfinancování a spolufinancování dle aktuálních potřeb projektu.
Odpovědnost ORR
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz