Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-35-2013-64

RK-35-2013-64.doc  RK-35-2013-64pr01.pdf  RK-35-2013-64pr02.doc  RK-35-2013-64pr03.doc
Číslo materiálu64
Číslo jednacíRK-35-2013-64
NázevInstitut regionů Evropy
Zpracoval I. Fryšová
Předkládá I. Šteklová, I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o informace o neziskové organizaci Institut regionů Evropy (dále jen IRE ) a návrh vstupu Kraje Vysočina do této organizace.
IRE (www.institut-ire.eu) je neziskovou organizací zastřešující regiony a samosprávy v Evropě i mimo Evropskou unii, která byla založena v roce 2004 hejtmanem spolkové země Salzburg Franzem Schausbergerem. V současné době je členem přes 120 regionálních a lokálních subjektů z více než 19 zemí Evropy (např. Rakousko - Země Dolní Rakousko, Země Tyrolsko, Země Horní Rakousko, Země Vorarlbersko, Město Jennersdorf, Město Graz, Město Vídeň; Belgie - German-speaking Community of Belgium; Chorvatsko - Region of Bjelovar-Bilogorska, Region of Dubrovnik-Neretva, Region of Istria, Region of Karlovac, Region of Koprivnica-Križevci, Region of Krapina-Zagorje, Region of Međimurje, Region of Primorje and Gorski, Region Šibenik-Knin, Region of Sisak-Moslavina, Region of Varaždin,
Region of Virovitica-Podravina, Region of Vukovar-Syrmia, Region of Zagreb,City of Čakovec, City of Križevci; Česká republika - Jihočeský kraj, Moravskoslezský kraj, Plzeňský kraj, Praha; Gruzie - Autonomní republika Adjara; Německo - Regional Parliament (Landtag) of Baden Württemberg, Bavarian Regional Parliament - Bayerischer Landtag, Land Hessen; Maďarsko - Regional Development Agency Westpannonia, City of Gödöllö, City of Pécs, City of Szentgotthárd, City of Zalaegerszeg; Litva - Zarasai District Municipality; Rumunsko - Association for the Promotion of Tourism in Brasov, Region of Arad, City of Pitesti, City of Satu Mare, City Suceava, City of Targoviste; Srbsko - Autonomous Province of Vojvodina, City of Kragujevac, City of Novi Pazar, Municipality of Apatin; Slovensko - Svaz obcí a měst Slovenska; Slovinsko - City of Maribor; Ukrajina - Region of L viv, Region of Ivano-Frankivsk
Institut je financován zakladateli, členy a sponzorskými dary. Členský poplatek pro regiony činí 500 Euro ročně.
Cíle organizace:
- odstraňování nedostatku informací a využívání ekonomického potenciálu regionů skrze vnitrostátní a přeshraniční spolupráci evropských regionů a obcí,
- vytvoření kontaktní sítě mezi regiony, obcemi a podnikatelskými subjekty, díky které dochází ke snadnějšímu prosazování jejich zájmů především v oblasti ekonomiky,
- podpora procesu regionalizace a decentralizace.
Výhody pro členy organizace lze shrnout:
- účast na konferencích je pro členy bezplatná,
- součástí Konference evropských regionů je Generální shromáždění členů IRE,
- 4x ročně vychází čtvrtletník Newsregion, který dostávají členové zdarma,
- zprostředkování kontaktů na evropské instituce (Evropská komise, EIB, EBRD),
- prezentace regionu na webových stránkách IRE,
- HOT ISSUES, elektronický týdenní newsletter se zprávami z evropských regionů.
Aktivity IRE zahrnují především výzkumné práce zaměřené na analýzy regionálních a lokálních podmínek, procesů regionalizace a decentralizace, publikace, přednášky, semináře, kulaté stoly a konference. Tyto akce nabízejí politické reprezentaci regionů a samospráv příležitost setkat se s představiteli EU, ekonomického sektoru, investory a dalšími odborníky na probíraná témata.
Z realizovaných aktivit v roce 2013 lze uvést např. každoroční uspořádání Konference evropských regionů (přednášky, které zprostředkovávají představitelé z ekonomického sektoru, investoři, odborníci a politici) a Café d Europe v různých členských regionech a městech (politici a odborníci veřejně diskutují především s mladými lidmi). Konkrétně se jednalo např. o setkání: 6. 3. 2013 - Evropská kavárna v Českých Budějovicích; 9. 5. 2013 - Evropská kavárna Satu Mare (Rumunsko) - výhody členství v EU, Solvit jako nástroj pro řešení problémů a dosahování práv občanů a institucí v EU; 27. 5. 2013 - Výzvy zdravotní politiky v regionech a ve městech. Příklady dobré praxe a ukázkové řešení pro aktuální otázky stárnutí populace. Jak garantovat optimální a dosažitelnou zdravotní péči; 12. - 13. 6. 2013 Setkání zastupitelů regionů - požadavky na informování občanů o jejich právech v EU. Regionální samosprávy jako prostředník mezi občanem a institucemi EU; 28. 6. 2013 - sympozium Smart cities - Vídeň, budoucnost dopravy ve městech, diskuse o Bílé knize EK Navigace k jednotné evropské dopravní zóně - směrem ke konkurenceschopnosti a obnovitelným zdrojům v dopravě; 13. - 15. 10. 2013, 9. konference evropských regionů a měst v Pamhagenu (Burgenland, Rakousko) a maďarském Sopronu. Téma konference: Přeshraniční spolupráce jako budoucí strategie pro oblast ekonomiky a politiky s ohledem na oblasti obnovitelných zdrojů energie, zdravotnictví, dopravy a cestovního ruchu; 24. 10. 2013 - EU fondy a jejich alokace - pomoc fondů v regionálním rozvoji v Rumunsku, zapojení bankovního sektoru, plánování a realizace projektů.
Dne 26. 8. 2013 obdržel Kraj Vysočina pozvání k účasti v IRE, viz materiál RK-35-2013-64, př. 1. Přihláška ke členství je uveden v příloze RK-35-2013-64, př. 2, český překlad v příloze RK-35-2013-64, př. 3.
Návrh řešení Odbor sekretariátu hejtmana Krajského úřadu Kraje Vysočina a Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina uvedenou nabídku posoudili, zanalyzovali výhody poskytované členům IRE především ve vazbě na nepřekrývající se nabídku oproti členství Kraje Vysočina v jiných mezinárodních organizacích a doporučují Radě Kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina rozhodnout o podání přihlášky k účasti Kraje Vysočina jako plnohodnotného člena v neziskové organizaci Institut regionů Evropy.
StanoviskaOdbor ekonomický: Členský příspěvek navrhujeme hradit z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6323 Mezinárodní spoluráce.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* vzít na vědomí informaci o přizvání Kraje Vysočina ke členství v neziskové organizaci Institut regionů Evropy dle materiálu RK-35-2013-64, př. 1;
* rozhodnout o podání přihlášky k účasti Kraje Vysočina jako plnohodnotného člena v neziskové organizaci Institut regionů Evropy s tím, že ke vzniku členství dojde dnem rozhodnutí Institutu regionů Evropy o přijetí Kraje Vysočina za plnoprávného člena, resp. dnem kdy bude udělen souhlas Ministerstva vnitra ČR s členstvím Kraje Vysočina v neziskové organizaci Institut regionů Evropy, pokud k udělení souhlasu dojde později než k rozhodnutí Institutu regionů Evropy o přijetí Kraje Vysočina za plnoprávného člena
* prohlásit skutečnosti uvedené v přihlášce ke členství dle materiálu RK-35-2013-64, př. 2;
ukládá
Odboru sekretariátu hejtmana Krajského úřadu Kraje Vysočina požádat Ministerstvo vnitra ČR o udělení souhlasu s členstvím Kraje Vysočina v neziskové organizaci Institut regionů Evropy dle § 28 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Odpovědnost OSH
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz