Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-35-2013-43

RK-35-2013-43.doc  RK-35-2013-43pr01.xls  RK-35-2013-43pr02.pdf
Číslo materiálu43
Číslo jednacíRK-35-2013-43
NázevDotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2013 dle schválených pravidel rady kraje
Zpracoval J. Albrechtová
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo na svém zasedání č. 8/2012 dne 18. 12. 2012 usnesením č. 0547/08/2012/ZK Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2013. V Rozpočtu kraje 2013 - včetně komentáře v kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora soutěží a přehlídek - je uvažována částka 450 000 Kč na podporu krajských a celostátních kol soutěží a přehlídek v Kraji Vysočina.
Jednotlivé dotace jsou přidělovány na základě Pravidel Rady Kraje Vysočina pro přidělování dotací na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež, které schválila Rada Kraje Vysočina usnesením č. 0226/06/2011/RK dne 8. 2. 2011.
OŠMS obdržel na základě těchto pravidel žádost o podporu soutěže ve výši 12 000 Kč. Soutěž bude realizována neziskovou organizací Student Cyber Games.
Návrh řešení OŠMS navrhuje Radě Kraje Vysočina poskytnout dotaci nestátní neziskové organizaci Student Cyber Games dle materiálu RK-35-2013-43, př. 1.
Žádost splňuje Pravidla Rady Kraje Vysočina pro přidělování dotací na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež, OŠMS navrhuje podpořit žádost v plné výši.
Kopie žádosti je uvedena v materiálu RK-35-2013-43, př. 2.
StanoviskaStanovisko OI - Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID PR00551.0012

Ekonomický odbor nemá připomínky. Na kapitole Školství, mládeže a sportu, § 3421 je aktuální stav rezervy 95 900 Kč určené na podporu krajských a vyšších kol soutěží a přehlídek v Kraji Vysočina (ÚZ 00032).
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže organizaci Student Cyber Games, IČO 26678586 na realizaci postupového kola soutěže ve výši 12 000 Kč dle materiálu RK-35-2013-43, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz