Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-35-2013-42

RK-35-2013-42.doc  RK-35-2013-42pr01.doc  RK-35-2013-42pr01upr1.doc  RK-35-2013-42pr02.doc  RK-35-2013-42pr02upr1.doc  RK-35-2013-42pr03.doc  RK-35-2013-42pr03upr1.doc  RK-35-2013-42pr04.doc  RK-35-2013-42pr04upr1.doc
Číslo materiálu42
Číslo jednacíRK-35-2013-42
NázevNávrh na uzavření smluv o spolupráci se sponzory kraje na projektu Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014 v termínu 19. - 24. 1. 2014
Zpracoval P. Horký, K. Kotrba
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina je v termínu 19. - 24. 1. 2014 organizátorem Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014 (dále jen ZODM 2014). Na zajištění tohoto projektu budou svým finančním i nefinančním plněním spolupracovat i partneři kraje. Rozsah spolupráce je uveden ve smlouvách dle materiálu RK-35-2013-42, př. 1 až př. 4.
Návrh řešení Odbor školství mládeže a sportu, navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout uzavřít smlouvy o spolupráci dle materiálu RK-35-2013-42, př. 1 až př. 4.

Dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zabezpečuje rada kraje rozhodování o ostatních záležitostech v samostatné působnosti.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o spolupráci dle materiálů RK-35-2013-42, př. 1, RK-35-2013-42, př. 2,
RK-35-2013-42, př. 3 a RK-35-2013-42, př. 4.
Odpovědnost OŠMS
Termín 20. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz