Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-35-2013-39

RK-35-2013-39.doc  RK-35-2013-39pr01.doc  RK-35-2013-39pr02.doc  RK-35-2013-39pr03.doc  RK-35-2013-39pr04.doc  RK-35-2013-39pr05.doc  RK-35-2013-39pr06.doc  RK-35-2013-39pr07.doc  RK-35-2013-39pr08.doc  RK-35-2013-39pr09.doc  RK-35-2013-39pr10.doc  RK-35-2013-39pr11.doc  RK-35-2013-39pr12.doc  RK-35-2013-39pr13.doc  RK-35-2013-39pr14.doc  RK-35-2013-39pr15.doc  RK-35-2013-39pr16.doc  RK-35-2013-39pr17.doc  RK-35-2013-39pr18.doc  RK-35-2013-39pr19.doc  RK-35-2013-39pr20.doc  RK-35-2013-39pr21.doc  RK-35-2013-39pr22.doc  RK-35-2013-39pr23.doc  RK-35-2013-39pr24.doc  RK-35-2013-39pr25.doc  RK-35-2013-39pr26.doc  RK-35-2013-39pr27.doc
Číslo materiálu39
Číslo jednacíRK-35-2013-39
NázevDoklady (prohlášení zadavatele) požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace (níže jen RoPD ) a Smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP (níže jen Smlouva ) v rámci Operačního programu Životní prostředí
Zpracoval M. Brom
Předkládá E. Horná
Počet příloh
Popis problémuV tomto materiálu se jedná o schválení znění dokladů požadovaných k vydání RoPD a Smlouvy v rámci Operačního programu Životní prostředí pro projekty Biodiverzita - neinvestiční (nestavební) a Biodiverzita - investiční (stavební) Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II. - Ústav sociální péče Věž , Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II. - Domov důchodců Ždírec a Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina.
Dne 17. září 2013 hejtman kraje Vysočina rozhodl vybrat nejvhodnější nabídku na zhotovitele pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce k projektu Biodiverzita - investiční (stavební) .
Dne 10. září 2013 Rada Kraje usnesením č. 1593/29/2013/RK rozhodla vybrat nejvhodnější nabídku na zhotovitele pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce k projektu Biodiverzita - neinvestiční (nestavební) .
Dne 10. září 2013 Rada Kraje usnesením č. 1592/29 /2013/RK rozhodla vybrat nejvhodnější nabídku na zhotovitele pro podlimitní veřejnou zakázku projektu Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II. - Ústav sociální péče Věž a Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II. - Domov důchodců Ždírec .
Dne 3. července 2012 Rada Kraje usnesením č. 1238/26/2012/RK rozhodla vybrat nejvhodnější nabídku na stanovené části pro nadlimitní veřejnou zakázku projektu Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina .
V rámci stanoveného postupu je zadavatel povinen před vydáním RoPD a uzavřením Smlouvy, v rámci Operačním programu Životního prostředí , předložit Státnímu fondu životního prostředí ČR, mimo jiné, doklady o veřejných zakázkách včetně Prohlášení zadavatele pro zakázky s předpokládanou cenou do 200 000 Kč a Prohlášení zadavatele pro zakázky s předpokládanou cenou od 200 000 Kč zadávané podle Směrnice MŽP č. 03/2011 nebo č. 12/2012 a Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP ve znění platném v době podání žádosti. (dle materiálu RK-35-2013-39, př. 1,
RK-35-2013-39, př. 2, RK-35-2013-39, př. 3, RK-35-2013-39, př. 4, RK-35-2013-39, př. 5, RK-35-2013-39, př. 6, RK-35-2013-39, př. 7, RK-35-2013-39, př. 8, RK-35-2013-39, př. 9, RK-35-2013-39, př. 10, RK-35-2013-39, př. 11, RK-35-2013-39, př. 12, RK-35-2013-39, př. 13, RK-35-2013-39, př. 14, RK-35-2013-39, př. 15, RK-35-2013-39, př. 16,
RK-35-2013-39, př. 17, RK-35-2013-39, př. 18, RK-35-2013-39, př. 19, RK-35-2013-39, př. 20, RK-35-2013-39, př. 21, RK-35-2013-39, př. 22, RK-35-2013-39, př. 23,
RK-35-2013-39, př. 24, RK-35-2013-39, př. 25, RK-35-2013-39, př. 26 a RK-35-2013-39, př. 27).
Návrh řešení Odbor životního prostředí navrhuje Radě Kraje Vysočina prohlásit skutečnosti vedené v materiálech RK-35-2013-39, př. 1, RK-35-2013-39, př. 2, RK-35-2013-39, př. 3,
RK-35-2013-39, př. 4, RK-35-2013-39, př. 5, RK-35-2013-39, př. 6, RK-35-2013-39, př. 7, RK-35-2013-39, př. 8, RK-35-2013-39, př. 9, RK-35-2013-39, př. 10, RK-35-2013-39, př. 11, RK-35-2013-39, př. 12, RK-35-2013-39, př. 13, RK-35-2013-39, př. 14, RK-35-2013-39, př. 15, RK-35-2013-39, př. 16, RK-35-2013-39, př. 17, RK-35-2013-39, př. 18,
RK-35-2013-39, př. 19, RK-35-2013-39, př. 20, RK-35-2013-39, př. 21, RK-35-2013-39, př. 22 RK-35-2013-39, př. 23, RK-35-2013-39, př. 24, RK-35-2013-39, př. 25
a RK-35-2013-39, př. 26 a RK-35-2013-39, př. 27 nutných pro vydání RoPD a uzavření Smlouvy v rámci Operačního programu Životního prostředí .
StanoviskaOddělení právní a krajského živnostenského úřadu souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-35-2013-39, př. 1, RK-35-2013-39, př. 2,
RK-35-2013-39, př. 3, RK-35-2013-39, př. 4, RK-35-2013-39, př. 5, RK-35-2013-39, př. 6, RK-35-2013-39, př. 7, RK-35-2013-39, př. 8, RK-35-2013-39, př. 9, RK-35-2013-39, př. 10, RK-35-2013-39, př. 11, RK-35-2013-39, př. 12, RK-35-2013-39,př. 13, RK-35-2013-39, př. 14, RK-35-2013-39, př. 15, RK-35-2013-39, př. 16, RK-35-2013-39, př. 17,
RK-35-2013-39, př. 18, RK-35-2013-39, př. 19, RK-35-2013-39, př. 20, RK-35-2013-39, př. 21, RK-35-2013-39, př. 22, RK-35-2013-39, př. 23 RK-35-2013-39, př. 24,
RK-35-2013-39, př. 25, RK-35-2013-39, př. 26 a RK-35-2013-39, př. 27.
Odpovědnost odbor životního prostředí
Termín 31. 10. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz