Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-35-2013-11

RK-35-2013-11.doc
Číslo materiálu11
Číslo jednacíRK-35-2013-11
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek - změna přílohy M 3 a M 5
Zpracoval E. Jozífek
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuSchválený rozpočet Kraje Vysočina na rok 2013 zahrnuje v kapitole Nemovitý majetek, přílohy M1 až M9, ve kterých jsou rozepsány jednotlivé akce. V průběhu roku během realizace dochází u vyjmenovaných akcí ke změnám ve výši částek rozepsaných na jednotlivé akce v důsledku zpřesňování rozsahu prováděných prací podle zpracovaných projektových řešení, výsledků výběrových řízení, konkrétních zjištění při realizaci, případně i zjištěných více prací a rozšíření předmětu díla.
Na kapitole Nemovitý majetek, v příloze M3 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v kulturních organizacích je zařazena akce Muzeum Vysočiny Jihlava - Roštejn - rekonstrukce elektroinstalace. Tato akce je plánována s dobou realizace na roky 2013 a 2014. Je rozdělena na několik etap, tak aby nebyl omezen provoz hradu v turistické sezoně. Vzhledem ke složitosti a návaznosti prováděných prací nebylo možno určit přesný rozsah prací v jednotlivých etapách. To má za následek změny ve financování jednotlivých etap. Vzhledem k rychlejšímu postupu prací a technologické návaznosti elektrotechnických montáží a dodávek je nutno dofinancovat některé práce původně plánované na rok 2014 již v letošním roce 2013.
Návrh řešení Návrh usnesení předpokládá schválení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek, spočívající ve snížení přílohy M5 - Investice ve školství, akce SŠ obchodu a služeb Jihlava - rekonstrukce kuchyně o částku 1 500 000 Kč při současném zvýšení přílohy M3 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v kulturních organizacích, akce Muzeum Vysočiny Jihlava - Roštejn - rekonstrukce elektroinstalace o částku 1 500 000 Kč.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek spočívající ve zvýšení přílohy M3 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v kulturních organizacích o částku 1 500 000 Kč při současném snížení přílohy M5 - Investice ve školství o částku 1 500 000 Kč.
Odpovědnost OM, OE
Termín 30. 11. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz