Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-35-2013-07

RK-35-2013-07.doc  RK-35-2013-07pr01.doc  RK-35-2013-07pr02.doc  RK-35-2013-07pr03.doc  RK-35-2013-07pr04.doc  RK-35-2013-07pr05.doc
Číslo materiálu07
Číslo jednacíRK-35-2013-07
NázevUzavření nepojmenovaných smluv a smlouvy o výpůjčce v souvislosti se stavbou Modernizace dálnice D1 - úsek 11, Exit 81 Koberovice - Exit 90 Humpolec
Zpracoval V. Chmela
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší uzavření smluv mezi Krajem Vysočina a Ředitelstvím silnic a dálnic ĆR v souvislosti s modernizací dálnice D1.
Na Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny se obrátilo Ředitelství silnic a dálnic ČR se žádostí o uzavření nepojmenovaných smluv týkajících se stavby Modernizace dálnice D1 - úsek 11, exit 81 Koberovice - exit 90 Humpolec, jmenovitě SO č. 133 - Úprava silnice II/129, SO č. 134 - Úprava silnice III/12924, SO č. 224 - Nadjezd ev. č. D1-085 v km 89,349, SO č. 133 - Úprava silnice II/129, SO č. 223 - Nadjezd ev. č. D1-084 v km 88,398 a SO č. 452 - Přeložka optických a metalických kabelů Telefónica v SDP dálnice D1, dále dohody o odstranění mimolesní zeleně a smlouvy o výpůjčce. Předmětem těchto právních úkonů jsou dotčeny pozemky par. č. 765/2 ostatní plocha a par. č. 786/2 ostatní plocha v katastrálním území Hněvkovice u Humpolce a pozemky par. č. 2490/2 ostatní plocha a par. č. 2490/4 ostatní plocha v katastrálním území Humpolec, které jsou ve vlastnictví Kraje Vysočina, hospodaření se svěřeným majetkem kraje Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace.
Vzhledem k tomu, že KSUSV s pozemky pouze hospodaří, je nutné, aby tyto právní úkony činil vlastník pozemku, tj. Kraj Vysočina. Smlouvy mají sloužit pro vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje uzavřít mezi Krajem Vysočina a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR smlouvy o možnosti provést stavbu na cizím pozemku, a to par. č. 765/2 a par. č. 786/2 v katastrálním území Hněvkovice u Humpolce a par. č. 2490/2 a par. č. 2490/4 v katastrálním území Humpolec, dohody o podmínkách odstranění mimolesní zeleně z pozemků par. č. 765/2 a par. č. 786/2 v katastrálním území Hněvkovice u Humpolce a par. č. 2490/4 v katastrálním území Humpolec a smlouvu o výpůjčce na část par. č. 786/2 v katastrálním území Hněvkovice u Humpolce, vše za účelem realizaci stavby Modernizace dálnice D1.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina a ŘSD ČR výše uvedené smlouvy.
StanoviskaKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace souhlasí s uzavřením smluv o možnosti provést stavbu na cizím pozemku, dohod o podmínkách odstranění mimolesní zeleně a smlouvy o výpůjčce za účelem realizace stavby Modernizace dálnice D1.
ODSH souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně vlastníka pozemku a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 04 Praha 4 - Nusle, IČO: 65993390 na straně investora - stavebníka:
- smlouvy zakládající stavebníkovi právo provést stavbu na pozemcích Kraje Vysočina dle materiálů RK-35-2013-07, př. 1 a RK-35-2013-07, př. 2;
- dohody o podmínkách odstranění mimolesní zeleně dle materiálů RK-35-2013-07, př. 3 a RK-35-2013-07, př. 4;
- smlouvu o výpůjčce dle materiálu RK-35-2013-07, př. 5.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz