Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-35-2013-03

RK-35-2013-03.doc
Číslo materiálu03
Číslo jednacíRK-35-2013-03
NázevZařazení nové akce VOŠ a SŠV, zem. a zdrav. Třebíč - havárie, rekonstrukce odvodnění suterénu a armatur vytápění do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1
Zpracoval P. Čermák
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o návrh na zařazení nové akce, řešící havárii odvodnění suterénu a regulačních armatur vytápění budovy VOŠ a SŠV, zem. a zdrav. Třebíč. Vedení školy ohlásilo vznik havárie odvodnění suterénu domova mládeže a nefunkční regulační armatury jižního okruhu vytápění budovy školy. OM svolal jednání na místo havárie a bylo zjištěno, že dochází k zaplavení suterénu domova mládeže a dále bylo zjištěno, že je nefunkční systém regulace průtoku topné vody jižního okruhu vytápění školy. Vznikl havarijní stav, který musí být neprodleně řešen instalací nového drenážního systému a rekonstrukcí regulačních armatur vytápění.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje zařadit novou akci VOŠ a SŠV, zem. a zdrav. Třebíč, rekonstrukce odvodnění suterénu a armatur vytápění do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství a neprodleně zahájit práce na odstranění havárie. Dále OM navrhuje finančně krýt stavbu změnou rozpisu rozpočtu v rámci úspor u akcí uvedených v kapitole Nemovitý majetek, příloze M1 schváleného rozpočtu. Realizací rekonstrukce havárie bude zajištěn odvod spodní vody a regulace vytápění školy.
StanoviskaOŠMS: V této budově bude nadále probíhat středoškolská výuka, a proto souhlasíme s návrhem na odstranění havarijního stavu budovy a doporučujeme schválit navržené usnesení.

EO: Nemá námitek k zařazení nové akce do rozpočtu kraje.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci VOŠ a SŠV, zem. a zdrav. Třebíč, rekonstrukce odvodnění suterénu a armatur vytápění do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství.
Odpovědnost odbor majetkový, odbor ekonomický
Termín 30. 11. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz