Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2013-54

RK-34-2013-54.doc  RK-34-2013-54pr01.pdf  RK-34-2013-54pr02.pdf  RK-34-2013-54pr03.pdf
Číslo materiálu54
Číslo jednacíRK-34-2013-54
NázevZápisy o kontrolách provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina v roce 2013
Zpracoval V. Kaňkovský, L. Matysová
Předkládá V. Novotný
Počet příloh
Popis problémuDle § 79 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
a schválených Pravidel kontrolní činnosti výborů, předkládá předseda výboru zápisy
o provedených kontrolách zastupitelstvu kraje. Zápisy podepisují všichni členové kontrolní skupiny, kteří se kontroly zúčastnili, kontrolovaná osoba, jejíž pracovní činnosti se kontrola týkala a vedoucí kontrolované osoby. K zápisu z kontroly se připojí vyjádření vedoucího kontrolované osoby, případně osob, jejichž činnosti se kontrola týkala, k zjištěným nedostatkům.
Návrh řešení Kontrolní výbor předkládá zastupitelstvu kraje v přílohách tohoto materiálu všechny zápisy
o provedení kontroly v roce 2013.

Zápis o provedení kontroly č. 01/2013
Předmět kontroly:
Kontrola dodržování Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek
v podmínkách Kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
- Nemocnice Jihlava, p. o.

Zápis o provedení kontroly č. 02/2013
Předmět kontroly:
Kontrola dodržování Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek
v podmínkách Kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
- Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p. o.

Zápis o provedení kontroly č. 03/2013
Předmět kontroly:
Kontrola plnění usnesení RK a ZK vybranými příspěvkovými organizacemi Kraje Vysočina za II. pololetí 2012

Pokud se k zjištěným nedostatkům vyjádřil vedoucí kontrolované osoby, případně zaměstnanec, jejichž činnosti se kontrola týkala, jsou tato vyjádření přiložena k příslušným zápisům.
Pracovní materiál - přílohy jednotlivých kontrolních akcí jsou uloženy v archivu
u koordinátorky výboru.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí zápisy o provedení kontroly č. 1/2013, 2/2013 a 3/2013, předložené Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina dle materiálů RK-34-2013-54, př. 1, RK-34-2013-54, př. 2, RK-34-2013-54, př. 3.
Odpovědnost předseda kontrolního výboru
Termín 12. 11. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz