Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2013-48

RK-34-2013-48.doc  RK-34-2013-48pr01.pdf  RK-34-2013-48pr02.pdf
Číslo materiálu48
Číslo jednacíRK-34-2013-48
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - návrh na rozdělení rezervy dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2013
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvem Kraje Vysočina byl dne 18. 12. 2012 usnesením 0547/08/2012/ZK schválen v rámci rozpočtu Kraje Vysočina, kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 - příspěvek na věcné výdaje jednotek Sborů dobrovolných hasičů obcí Kraje Vysočina (dále jen SDH ) v celkové výši 6 000 000 Kč. Tato částka se skládá z příspěvků na soutěže (1 680 000 Kč) a na rozvoj akceschopnosti jednotek SDH obcí zařazených do plošného pokrytí Kraje Vysočina schváleného MV GŘ HZS ČR včetně jeho aktualizace pro rok 2013 (4 320 000 Kč).
Většina příspěvku na požární ochranu byla již rozdělena v první polovině letošního roku. Nerozdělena zůstala pouze rezerva ve výši 84 000 Kč. Rozdělení rezervy dle těchto zásad navrhuje ředitel HZS Kraje Vysočina (RK-34-2013-48, př. 1).
Návrh řešení Odbor sekretariátu hejtmana navrhuje na základě podkladů HZS Kraje Vysočina
(RK-34-2013-48, př. 2) rozdělení rezervy ve výši 84 000 Kč vybraným obcím Kraje Vysočina za účelem udržení akceschopnosti jejich jednotek požární ochrany:
­ Obec Okrouhlice, IČO 267953 20 000 Kč;
­ Obec Dlouhá Brtnice, IČO 373664 8 000 Kč;
­ Městys Nová Říše, IČO 286311 8 000 Kč;
­ Obec Olešná, IČO 515761 8 000 Kč;
­ Obec Mnich, IČO 248665 8 000 Kč;
­ Městys Opatov, IČO 290068 8 000 Kč;
­ Obec Rudíkov, IČO 290386 8 000 Kč;
­ Obec Sázava, IČO 374466 8 000 Kč;
­ Obec Borovnice, IČO 599301 8 000 Kč.
Navržený způsob rozdělení příspěvku je v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2013.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky.
Odbor informatiky: Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID ZZ00776.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2013 poskytnout neinvestiční dotaci z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 Požární ochrana - dobrovolná část v celkové výši 84 000 Kč na akceschopnost jednotek požární ochrany následujícím obcím:
­ Obec Okrouhlice, IČO 267953 20 000 Kč;
­ Obec Dlouhá Brtnice, IČO 373664 8 000 Kč;
­ Městys Nová Říše, IČO 286311 8 000 Kč;
­ Obec Olešná, IČO 515761 8 000 Kč;
­ Obec Mnich, IČO 248665 8 000 Kč;
­ Městys Opatov, IČO 290068 8 000 Kč;
­ Obec Rudíkov, IČO 290386 8 000 Kč;
­ Obec Sázava, IČO 374466 8 000 Kč;
­ Obec Borovnice, IČO 599301 8 000 Kč.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz