Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2013-34

RK-34-2013-34.doc  RK-34-2013-34pr01.xls
Číslo materiálu34
Číslo jednacíRK-34-2013-34
NázevZpráva o pokroku za 2. monitorovací období projektu Evropský region Dunaj - Vltava konkrétně
Zpracoval D. Marešová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o informace o realizaci projektu Evropský region Dunaj - Vltava konkrétně (dále jen EDM konkret ) uvedených v materiálu RK-34-2013-34, př. 1.
Kraj Vysočina je v rámci projektu EDM konkret , který je podpořen v rámci Operačního programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013, projektovým partnerem.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí informace obsažené v materiálu RK-34-2013-34, př. 1 v rámci projektu EDM konkret za 2. monitorovací období od 1. 1. 2013 do 30. 9. 2013.
Dle ustanovení § 59 odst. 3 zákona č 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů), rada zabezpečuje rozhodování v ostatních záležitostech patřících do samostatné působnosti kraje, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu nebo pokud si je zastupitelstvo nevyhradilo.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informace obsažené v materiálu RK-34-2013-34, př. 1.
Odpovědnost ORR
Termín 30. 10. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz