Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2013-28

RK-34-2013-28.doc
Číslo materiálu28
Číslo jednacíRK-34-2013-28
NázevNávrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
Zpracoval L. Hondlová, R. Sýkora
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuOdbor sociálních věcí kromě plánovaných aktivit v roce 2013 zaměřených na vzdělávání ředitelů, klíčových pracovníků a organizování akcí např. Srdce na dlani, bude v roce 2013 hradit také právní služby poskytnuté advokátem, které spočívají ve vypracování a podání žaloby o úhradu poskytnuté zdravotní péče proti zdravotním pojišťovnám a zastupování příspěvkových organizací v řízení před soudem ve věci cenových dodatků na rok 2012. Ve všech již rozhodnutých kauzách bylo žalobě vyhověno a vydány platební rozkazy. Předpokládaný příjem je několikanásobně vyšší než náklady na právní zastoupení. Pro zajištění plánovaných aktivit je potřeba navýšit finanční prostředky o částku 385 tis. Kč.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí doporučuje radě kraje schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci a § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti spočívající v navýšení ÚZ 00000 o částku 385 tis. Kč při současném snížení ÚZ 00516 o částku 385 tis. Kč na zajištění realizace všech plánovaných aktivit a úhradu právních služeb.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Sociální věci.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve snížení § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (ÚZ 00516) o částku 385 000 Kč při současném zvýšení § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (ÚZ 00000) o částku 385 000 Kč na úhradu všech plánovaných aktivit a na úhradu právních služeb.
Odpovědnost odbor sociálních věcí, ekonomický odbor
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz