Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2013-22

RK-34-2013-22.doc  RK-34-2013-22pr01.doc
Číslo materiálu22
Číslo jednacíRK-34-2013-22
NázevNájem movitých věcí pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
Zpracoval J. Plotová, E. Tomášová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, dále také nemocnice , připravuje veřejnou zakázku na dodávky dle materiálu RK-34-2013-22, př. 1. Součástí plnění veřejné zakázky je nájem věcí movitých na dobu delší 1 roku, který je s dodávkami spojen.
Podle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 13. 12. 2011 č. 09/11, čl. 2 odst. 2 písm. b) může příspěvková organizace uzavřít nájemní smlouvu na majetek, který potřebuje k zajištění účelu, ke kterému je zřízena, na dobu delší než jeden rok, pouze s předchozím souhlasem zřizovatele.
Nemocnice proto požádala o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o nájmu věcí movitých dle materiálu RK-34-2013-22, př. 1.
Návrh řešení Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje souhlasit s nájmem věcí movitých dle materiálu
RK-34-2013-22, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s nájmem věcí movitých pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, od vítězného uchazeče veřejné zakázky dle materiálu RK-34-2013-22, př. 1.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
Termín 31. 10. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz