Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2013-21

RK-34-2013-21.doc  RK-34-2013-21pr01.doc  RK-34-2013-21pr02.doc
Číslo materiálu21
Číslo jednacíRK-34-2013-21
NázevŽádost Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace o souhlas s nákupem věci na splátky
Zpracoval E. Tomášová, J. Plotová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace (dále nemocnice ) požádala radu kraje prostřednictvím odboru zdravotnictví o souhlas s nákupem věci na splátky dle materiálů
RK-34-2013-21, př. 1 a RK-34-2013-21, př. 2. Jedná se o nákup mikroskopu pro oční oddělení v předpokládané výši 2 000 tis. Kč, o jehož pořízení požádala nemocnice v návrhu aktualizace investičního plánu na rok 2013.
Návrh řešení Příspěvková organizace může podle ustanovení § 35 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, pořídit věc na splátky pouze po předchozím písemném souhlasu zřizovatele.
Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje souhlasit s pořízením mikroskopu pro oční oddělení v předpokládané výši 2 000 tis. Kč na splátky dle materiálu RK-34-2013-21, př. 2.
Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s pořízením věci na splátky je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s pořízením mikroskopu pro oční oddělení Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace v předpokládané výši 2 000 tis. Kč na splátky dle materiálu RK-34-2013-21, př. 2.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
Termín 23. 10. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz