Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2013-19

RK-34-2013-19.doc  RK-34-2013-19pr01.pdf  RK-34-2013-19pr02.pdf  RK-34-2013-19pr03.pdf  RK-34-2013-19pr04.doc
Číslo materiálu19
Číslo jednacíRK-34-2013-19
NázevDary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
Zpracoval J. Plotová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Jihlava, příspěvková organizace, dále také nemocnice obdržela nabídku následujících darů:
- 2 ks dermatoskopu pro kožní oddělení v ceně 91 960,- Kč od společnosti Fides Agro, spol. s r.o., dle smlouvy obsažené v materiálu RK-34-2013-19, př. 1,
- 1 ks pelíšku pro předčasně narozené děti Neobed a 1 ks deky Neobed dohromady za 4 000 Kč od společnosti Nestlé Česko s.r.o., dle smlouvy obsažené v materiálu
RK-34-2013-19, př. 2,
- 1 ks náhradního motoru do vyšetřovacího křesla diabetologické ambulance v hodnotě 6 935,- Kč od společnosti ROCHE s.r.o., dle smlouvy obsažené v materiálu
RK-34-2013-19, př. 3,
- 10 000 Kč pro dětské oddělení od fyzické osoby dle smlouvy obsažené v materiálu RK-34-2013-19, př. 4.
Nemocnice je podle čl. 2 odst. 2 písm. l) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 13. 12. 2011 č. 09/11 oprávněna k přijetí věcného daru nebo peněžního účelového daru pouze s předchozím souhlasem zřizovatele. Nemocnice proto požádala zřizovatele o udělení souhlasu s uzavřením výše uvedených smluv.
Návrh řešení Dary jsou určeny k využití v hlavní činnosti nemocnice. Odbor zdravotnictví proto doporučuje Radě Kraje Vysočina udělit souhlas s uzavřením darovacích smluv dle materiálů
RK-34-2013-19, př. 1, RK-34-2013-19, př. 2, RK-34-2013-19, př. 3, RK-34-2013-19, př. 4.
Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s uzavřením smlouvy je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-34-2013-19, př. 1, RK-34-2013-19, př. 2, RK-34-2013-19, př. 3, RK-34-2013-19, př. 4.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
Termín 31. 10. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz