Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2013-18

RK-34-2013-18.doc  RK-34-2013-18pr01.xls
Číslo materiálu18
Číslo jednacíRK-34-2013-18
NázevVyřazení movitého majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
Zpracoval J. Rytychová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuV souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv
a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina č. 09/11 ze dne
13. prosince 2011, článkem 2, odst. 2, písm. j) - vyřazení nepotřebného majetku v pořizovací ceně vyšší než 100.000,- Kč, podala Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace (dále jen nemocnice), návrh na vyřazení majetku. Žádost o vydání souhlasu s vyřazením majetku je obsažena v materiálu RK-34-2013-18, př. 1.

Ředitel nemocnice vymezil následující majetek jako nepotřebný rozhodnutím
o nepotřebnosti majetku ze dne 7. října 2013 a navrhuje jeho vyřazení:
- Sanitní vozidlo Fiat Ducato, SPZ 1J1 2975, rok výroby 2004, pořizovací cena 290.116,- Kč zůstatková cena 112.402,- Kč

Vozidlo bylo nemocnici prodané Krajem Vysočina na základě usnesení č. 0788/18/2009/RK dne 1. června 2009, proto není účetně zcela odepsané. Je ve stavu vysoké koroze, má nefunkční alternátor, imobilizér, vadné uložení přední nápravy, málo účinné brzdy, oprava uvedených závad je nerentabilní. Vozidlo je v současné době odstavené a SPZ uložené v depozitu.
Nabídka nepotřebného majetku byla zveřejněna na internetových stránkách kraje, žádná příspěvková organizace zřizovaná Krajem Vysočina o něj neprojevila zájem. Majetek bude po vyřazení prodaný, v případě nezájmu ekologicky zlikvidovaný.
Návrh řešení S ohledem na stav majetku navrženého k vyřazení a jeho nepotřebnosti, doporučuje odbor zdravotnictví, aby rada kraje vyslovila souhlas s jeho vyřazením.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace:
- Sanitní vozidlo Fiat Ducato, SPZ 1J1 2975, rok výroby 2004, pořizovací cena
290.116,- Kč zůstatková cena 112.402,- Kč.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
Termín 30. 11. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz