Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2013-17

RK-34-2013-17.doc  RK-34-2013-17pr01.doc  RK-34-2013-17pr02.doc  RK-34-2013-17pr03.doc  RK-34-2013-17pr04.doc  RK-34-2013-17pr05.doc
Číslo materiálu17
Číslo jednacíRK-34-2013-17
NázevNávrh na uzavření smlouvy o spolupráci s městem Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Nové Město na Moravě a Jihlava umožňující organizační zajištění pořádání Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014 v termínu 19. - 24. 1. 2014
Zpracoval P. Horký, K. Kotrba
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina je v termínu 19. - 24. 1. 2014 organizátorem Her VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2014 (dále jen ZODM 2014). V rámci této akce bude kromě sportovních disciplín probíhat v těchto městech mimo jiné slavnostní zahajovací ceremoniál v Havlíčkově Brodě, medailový ceremoniál ve Velkém Meziříčí, medailový a ukončovací ceremoniál ve Žďáru nad Sázavou. Ubytování sportovců bude zajištěno v Novém Městě na Moravě
a v Jihlavě. Zdárný průběh ZODM 2014 ovlivní dobrá spolupráce s městy, které se budou na uvedených aktivitách podílet. Rozsah spolupráce je uveden ve smlouvách dle materiálu
RK-34-2013-17, př. 1 až př. 5.
Návrh řešení Odbor školství mládeže a sportu, navrhuje Radě Kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina rozhodnout uzavřít smlouvy o spolupráci dle materiálů RK-34-2013-17, př. 1 až RK-34-2013-17, př. 5.
Dle § 24 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů kraj může spolupracovat s ostatními kraji a s obcemi. Spolupráce se uskutečňuje zejména na základě smlouvy, která musí mít písemnou formu a musí být schválena příslušnými zastupitelstvy, jinak je neplatná.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvy o spolupráci dle materiálů RK-34-2013-17, př. 1, RK-34-2013-17, př. 2, RK-34-2013-17, př. 3, RK-34-2013-17, př. 4, RK-34-2013-17, př. 5.
Odpovědnost OŠMS
Termín 20. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz