Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-34-2013-13

RK-34-2013-13.doc  RK-34-2013-13pr01.pdf  RK-34-2013-13pr02.pdf
Číslo materiálu13
Číslo jednacíRK-34-2013-13
NázevŽádosti o změnu rozpočtů projektů z oblasti dopravy
Zpracoval R. Handa
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuPředmětem materiálu je příprava podkladů pro využití uspořených dotačních prostředků do operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 za účelem zajištění financování předloženého projektu II/408 Jemnice - Dobrá Voda, který byl předložen v souladu s usnesením č. 1567/29/2013/RK ze dne 10. 9. 2013. K úsporám ve výběrových řízeních došlo u projektů Severojižní propojení Kraje Vysočina - 3 a II/406 Telč - průtah.
Návrh řešení Úspory z výběrových řízení souvisejících s realizací výše projektů Severojižní propojení Kraje Vysočina - 3 a II/406 Telč - průtah lze vrátit zpět do operačního programu prostřednictvím žádostí o změny.

Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina doporučuje radě kraje:
* vzít na vědomí skutečnosti obsažené v materiálech RK-34-2013-13, př. 1
a RK-34-2013-13, př. 2
* uložit odboru dopravy a silničního hospodářství předložit žádosti o změnu rozpočtů projektů dle materiálů RK-34-2013-13, př. 1a RK-34-2013-13, př. 2.
StanoviskaOdbor ekonomický souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
skutečnosti uvedené v materiálech RK-34-2013-13, př. 1 a RK-34-2013-13, př. 2;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství předložit žádosti o změnu rozpočtů projektů
dle materiálů RK-34-2013-13, př. 1 a RK-34-2013-13, př. 2.
Odpovědnost ODSH
Termín 31. 10. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz