Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-33-2013-34

RK-33-2013-34.doc
Číslo materiálu34
Číslo jednacíRK-33-2013-34
NázevNávrh na vyřazení nepotřebného majetku - Střední průmyslová škola Třebíč
Zpracoval H. Hošková
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuV souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina č. 09/11 ze dne 13. 12. 2011 a Metodickým pokynem, kterým se upravuje postup a praktické provedení některých majetkových úkonů, podala příspěvková organizace Střední průmyslová škola Třebíč (dále jen škola) návrh na vyřazení nepotřebného majetku.

Dne 10. 9. 2013 rozhodl písemně ředitel školy o nepotřebném hmotném majetku. Jedná se o:
1. Projektor Hitachi, inventární číslo 502753, pořízen v roce 2002, pořizovací cena 120 548 Kč, zůstatková cena 1 Kč. Byl zařazen do 1. odpisové skupiny jako ostatní zařízení pro automatizované zpracování dat a tomu odpovídající odpis byl dle odpisového plánu stanoven na 10 %.
2. Dataprojektor inventární číslo 502756, pořízen v roce 2002, pořizovací hodnota 117 554 Kč, zůstatková cena 54 344 Kč. Vzhledem ke své funkci (promítání nejen PC souborů, ale i videokazet) byl zařazen do 2. odpisové skupiny jako promítací přístroje a tomu odpovídající odpis byl dle odpisového plánu stanoven na 5 %. Z toho důvodu je zůstatková cena vysoká.
3. Přepínač sítí inventární číslo 502754, pořízen v roce 2002, pořizovací hodnota 125 586 Kč, zůstatková cena 1 Kč.
4. Projektor, inventární číslo 502739, pořízen v roce 2001, pořizovací cena 204 960 Kč, zůstatková cena 66 524 Kč. Byl také zařazen do 2. odpisové skupiny jako promítací přístroje a tomu odpovídající odpis byl stanoven dle odpisového plánu na 5 %.
Projektory, dataprojektor a přepínač sítí jsou nefunkční, oprava je nerentabilní. Z důvodu morálního zastarání je vhodnější koupit zařízení nové. Cena nového zařízení je nižší než cena opravy starého zařízení. Vzhledem k těmto skutečnostem ředitel školy rozhodl, že nebude tento majetek nabídnut jiným organizacím zřizovaných Krajem Vysočina. Škola navrhuje zařízení v rámci odborné praxe rozebrat a následně předat k likvidaci do sběru elektrického odpadu. Dodatečný odpis bude hrazen z příspěvku na provoz a nebude tudíž předmětem záporného hospodářského výsledku.
Návrh řešení OŠMS navrhuje, aby rada kraje vyslovila souhlas s vyřazením výše uvedeného nepotřebného majetku dle návrhu školy.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s vyřazením projektoru Hitachi, inventární číslo 502753, dataprojektoru inventární číslo 5027562, přepínače sítí inventární číslo 502754 a projektoru, inventární číslo 502739 z majetku kraje způsobem navrženým Střední průmyslovou školou Třebíč dle materiálu
RK-33-2013-34.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední průmyslové školy Třebíč.
Termín 30. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz