Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-33-2013-29

RK-33-2013-29.doc  RK-33-2013-29pr01.pdf  RK-33-2013-29pr02.doc  RK-33-2013-29pr03.pdf
Číslo materiálu29
Číslo jednacíRK-33-2013-29
NázevFOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
Zpracoval L. Hrůza
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o prodloužení realizace projektu podpořeného v rámci Fondu Vysočiny - grantový program Rozvoj podnikatelů 2012.

Dle Smlouvy o poskytnutí dotace č. FV00285.0096 musí firma Holoubek trade s.r.o., se sídlem Sklené nad Oslavou 96, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO: 28284551 (dále jen příjemce) dokončit projekt Nákup čtyřstranné hoblovací frézy a odsávacího zařízení do 30. 11. 2013 s vyúčtováním do 31. 12. 2013. Dne 3. 10. 2013 obdržel Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ORR ) žádost příjemce o prodloužení realizace projektu do 30. 7. 2014. Žádost příjemce je obsahem materiálu RK-33-2013-29, př. 1. Znění Smlouvy o poskytnutí dotace č. FV00285.0096 je obsahem materiálu
RK-33-2013-29, př. 3.
Návrh řešení Žádost o prodloužení realizace projektu byla podána řádně a včas. Její odůvodnění se jeví jako relevantní. ORR proto navrhuje radě kraje žádosti vyhovět a rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV00285.0096 dle materiálu
RK-33-2013-29, př. 2.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. FV00285.0096 dle materiálu
RK-33-2013-29, př. 2.
Odpovědnost odbor regionálního rozvoje
Termín 31. 10. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz