Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-33-2013-17

RK-33-2013-17.doc  RK-33-2013-17pr01.xls
Číslo materiálu17
Číslo jednacíRK-33-2013-17
NázevInformace o veřejných zakázkách prováděných Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací za III. čtvrtletí 2013
Zpracoval J. Boček
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuPodle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek ze dne 05. 03. 2013 č. 04/13, čl. 11, odst. 9, resortní odbor předloží vždy za uplynulé čtvrtletí Radě Kraje Vysočina informaci o veřejných zakázkách s předpokládanou hodnotou přesahující 500 000 Kč bez DPH, zadaných příspěvkovou organizací. Přehled zadaných veřejných zakázek je uveden v materiálu RK-33-2013-17, př. 1.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje vzít na vědomí informaci o veřejných zakázkách zadaných Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací za období od 1. července 2013 do 30. září 2013 dle materiálu RK-33-2013-17, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informaci o veřejných zakázkách s předpokládanou hodnotou vyšší než 500 000 Kč bez DPH, zadaných Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací za období od 1. července 2013 do 30. září 2013 dle materiálu RK-33-2013-17, př. 1.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství, ředitel KSÚSV
Termín 31. 10. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz