Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-33-2013-12

RK-33-2013-12.doc  RK-33-2013-12pr01.doc  RK-33-2013-12pr02.doc  RK-33-2013-12pr03.doc  RK-33-2013-12pr04.doc  RK-33-2013-12pr05.doc  RK-33-2013-12pr06.doc  RK-33-2013-12pr07.doc  RK-33-2013-12pr08.doc
Číslo materiálu12
Číslo jednacíRK-33-2013-12
NázevStřednědobé plány zdravotnických příspěvkových organizací 2014 - 2016
Zpracoval E. Tomášová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuUsnesením č. 0514/12/2012/RK schválila rada kraje Pravidla Rady Kraje Vysočina, kterými se konkretizují vybrané vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi, zejména vybrané povinnosti ředitelů příspěvkových organizací, a stanoví se podmínky k jejich plnění ze dne 20. 3. 2012 č. 07/12 (dále jen Pravidla). V článku 4 odst. 5) písm. b) Pravidel je stanovena povinnost příspěvkovým organizacím zpracovat střednědobý plán - výhled na 2 - 4 kalendářní roky. Usnesením č. 1112/22/2013/RK rada kraje vzala na vědomí střednědobé plány na období let 2014 - 2016 pro zdravotnické příspěvkové organizace a uložila odboru zdravotnictví předložit radě kraje ke schválení přepracované střednědobé plány příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví zřizovaných Krajem Vysočina po provedení vyúčtování zdravotních služeb za rok 2012, nejpozději však do 31. října 2013.
Návrh řešení Zdravotnické příspěvkové organizace zpracovaly a předložily zaktualizované návrhy střednědobých plánů pro jejich následné schválení zřizovatelem dle materiálů
RK-33-2013-12 př. 1, RK-33-2013-12, př. 2, RK-33-2013-12, př. 3, RK-33-2013-12, př. 4,
RK-33-2013-12, př. 5, RK-33-2013-12, př. 6, RK-33-2013-12, př. 7 a RK-33-2013-12, př. 8.
Odbor zdravotnictví proto navrhuje radě kraje schválit střednědobé plány na období let 2014 - 2016 pro zdravotnické příspěvkové organizace dle materiálů RK-33-2013-12 př. 1,
RK-33-2013-12, př. 2, RK-33-2013-12, př. 3, RK-33-2013-12, př. 4, RK-33-2013-12, př. 5,
RK-33-2013-12, př. 6, RK-33-2013-12, př. 7 a RK-33-2013-12, př. 8.
K projednání a schválení střednědobých plánů příspěvkových organizací je příslušná rada kraje podle ustanovení § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
střednědobé plány na období let 2014 - 2016 pro zdravotnické příspěvkové organizace dle materiálů RK-33-2013-12 př. 1, RK-33-2013-12, př. 2, RK-33-2013-12, př. 3, RK-33-2013-12, př. 4, RK-33-2013-12, př. 5, RK-33-2013-12, př. 6, RK-33-2013-12, př. 7 a RK-33-2013-12, př. 8.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitelé zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
Termín 31. 10. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz