Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-32-2013-44

RK-32-2013-44.doc
Číslo materiálu44
Číslo jednacíRK-32-2013-44
NázevStanovení důležitých termínů na rok 2014
Zpracoval I. Šteklová
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuNa rok 2014 nebyly dosud stanoveny termíny zasedání zastupitelstva kraje a další důležité termíny.
Návrh řešení Navrhujeme stanovit termíny pro zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2014, a to:

* 4. 2. 2014 (úterý)
* 1. 4. 2014 (úterý)
* 13. 5. 2014 (úterý)
* 24. 6. 2014 (úterý)
* 16. 9. 2014 (úterý)
* 11. 11. 2014 (úterý) - projednání návrhu rozpočtu na rok 2015 v politických klubech
* 16. 12. 2014 (úterý)

Navrhujeme stanovit další důležité termíny:

23. - 24. 1. 2014 (čtvrtek, pátek) - Bezpečná nemocnice - vyhlášení soutěže - slavnostní večer v HDJ, konference

24. 2. 2014 (pondělí) - setkání Rady Kraje Vysočina s poslanci a senátory a se starosty pověřených obcí II. a III. stupně

20. 3. 2014 (čtvrtek) - setkání Rady Kraje Vysočina se starosty všech obcí Kraje Vysočina v Třešti.

15. 5. 2014 (čtvrtek) - Slavnostní večer u příležitosti předání záslužných medailí Kraje Vysočina, začátek v 19.00 hodin.

20. 6. 2014 (pátek) - Den s Krajem Vysočina.

2. 8. 2014 (sobota) cca 19:00 hodin Zahajovací koncert Mezinárodního hudebního festivalu Petra Dvorského, Jaroměřice nad Rokytnou

16. 8. 2014 (sobota) cca 19:00 hodin Závěrečný koncert Mezinárodního hudebního festivalu Petra Dvorského, Jaroměřice nad Rokytnou

18. 9. 2014 (čtvrtek) - setkání Rady Kraje Vysočina se starosty všech obcí Kraje Vysočina v Polné.

23. 10. 2014 (čtvrtek) - Slavnostní večer u příležitosti předání nejvyššího ocenění Kraje Vysočina, HDJ, začátek v 19.00 hodin.

11. 12. 2014 - (čtvrtek) - Barevné Vánoce v sídle Kraje Vysočina.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
návrhy termínů jednání dle materiálu RK-32-2013-44;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí stanovení termínů na rok 2014.
Odpovědnost OSH
Termín 12. 11. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz