Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-32-2013-28

RK-32-2013-28.doc  RK-32-2013-28pr01.pdf
Číslo materiálu28
Číslo jednacíRK-32-2013-28
NázevSouhlas s uzavřením smlouvy o pronájmu - Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov
Zpracoval H. Hošková
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší žádost Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov (dále jen škola) o souhlas s dlouhodobým pronájmem dle Zásad Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina .
Škola předložila návrh smlouvy o pronájmu operačních systémů a kancelářských aplikací Microsoft od firmy D&COMM, spol. s r. o., se sídlem Korunovační 6, Praha 7 (dále jen firma). Firma byla vybrána na základě vypsaného výběrového řízení dle nejnižší nabídkové ceny.
Škola vlastní 365 počítačů a nemá na všech aktuální operační systém, přístup do počítačové sítě a kancelářské programy. Na nákup softwaru na všechny počítače nemá škola dostatek finančních prostředků. Z tohoto důvodu je nejoptimálnější řešení pronájmem.
Smlouva se sjednává na dobu 36 měsíců. Výše pronájmu činí za celé období 442 222 Kč včetně DPH.
Návrh řešení OŠMS navrhuje radě kraje souhlasit s uzavřením smlouvy o dlouhodobém pronájmu operačních systémů a kancelářských aplikací Microsoft dle materiálu RK-32-2013-28, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o dlouhodobém pronájmu operačních systémů a kancelářských aplikací Microsoft dle materiálu RK-32-2013-28, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov
Termín 1. 11. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz