Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-32-2013-15

RK-32-2013-15.doc  RK-32-2013-15pr01.doc
Číslo materiálu15
Číslo jednacíRK-32-2013-15
NázevSmlouva nájemní - parkování v objektu Věžní
Zpracoval I. Šmídová
Předkládá I. Šmídová
Počet příloh
Popis problémuKrajský úřad má pracoviště Odboru školství, mládeže a sportu ve vlastním objektu na adrese Věžní 28 Jihlava. Tento objekt nemá žádnou vlastní parkovací plochu, parkování je možné uvnitř bloku sousedního objektu.
Návrh řešení Na základě jednání s vlastníky sousedního objektu navrhuje oddělení hospodářské správy uzavřít nájemní smlouvu na plochu 750 m2 pro parkování vozidel zaměstnanců kraje. Cena 350 Kč za m2 a rok. Vlastníci nemovitosti poskytnou Kraji Vysočina slevu na nájemném ve výši 30 tis. Kč na rok. Oddělení hospodářské správy navrhuje uzavřít smlouvu dle přílohy RK-32-2013-15, př. 1.
Rozhodování o uzavírání nájemních smluv je podle § 59 odst. 1 písm. l) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vyhrazeno radě kraje. Tato pravomoc nebyla radou kraje podle § 59 odst. 4 zákona svěřena hejtmanovi kraje ani krajskému úřadu.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít Nájemní smlouvu dle materiálu RK-32-2013-15, př. 1.
Odpovědnost OddHS
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz