Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-32-2013-04

RK-32-2013-04.doc  RK-32-2013-04pr01.doc
Číslo materiálu04
Číslo jednacíRK-32-2013-04
NázevDodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
Zpracoval P. Krepčík
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuNa jednání dne 14. 5. 2013 schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením 0193/03/2013/ZK dodatek č. 976 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, kterým byla z hospodaření vyjmuta mimo pozemků v k.ú. Havlíčkova Borová i dešťová kanalizace postavená v rámci 1. etapy stavby III/3507 Havlíčkova Borová v celkové délce 537 m v ceně 2 878 893,16 Kč. Předmětné pozemky, včetně dešťové kanalizace, daroval následně Kraj Vysočina do vlastnictví městyse Havlíčkova Borová. Při následné kontrole evidence majetku bylo zjištěno, že kanalizace postavená v rámci 1. etapy výše uvedené stavby nebyla po její kolaudaci do hospodaření příspěvkové organizace KSÚSV předána.
Návrh řešení Z výše uvedeného důvodu navrhuje OM radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-32-2013-04, př. 1, kterým bude ve Zřizovací listině KSÚSV ve znění jejích dodatků zrušen text včetně dešťové kanalizace postavené v rámci 1. etapy stavby III/3507 Havlíčkova Borová v průtahu městysem Havlíčkova Borová pod silnicí III/3507 v celkové délce 537 m v ceně 2 878 893,16 Kč včetně DPH .
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-32-2013-04, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 12. 11. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz