Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-32-2013-02

RK-32-2013-02.doc  RK-32-2013-02pr01.doc
Číslo materiálu02
Číslo jednacíRK-32-2013-02
NázevPředání nemovitostí do hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
Zpracoval P. Krepčík
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o chválení dodatku Zřizovací listiny KSÚSV, příspěvkové organizace.
Po zaměření průjezdního úseku silnice č. III/15222 v obci Budkov provedl dle zpracovaného geometrického plánu Kraj Vysočina majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicí. Na základě kupní smlouvy přešly do vlastnictví kraje i pozemky par. č. 2155 a par. č. 1076/6, oba v k.ú. a obci Budkov.
Návrh řešení Předmětné pozemky je třeba předat do hospodaření KSÚSV, p.o.
Z výše uvedeného důvodu navrhuje OM radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-32-2013-02, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit dodatek č. xxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-32-2013-02, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 12. 11. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz