Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2013-17

RK-31-2013-17.doc  RK-31-2013-17pr01.doc
Číslo materiálu17
Číslo jednacíRK-31-2013-17
NázevSouhlas s dohodou o výpůjčce
Zpracoval L. Hondlová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuDomov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvková organizace, má uzavřenou dohodu o výpůjčce s firmou CHRISTEYNS, s.r.o., Odry na dávkovací systém kapalných prostředků.
Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 0588/07/2011/ZK ze dne 13. 12. 2011 schválilo Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina , dále jen Zásady. Dle těchto Zásad je potřeba pro uzavření smlouvy o výpůjčce na majetek na dobu delší než jeden rok mít souhlas Rady Kraje Vysočina. Protože organizace tento souhlas nemá, požádal Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvková organizace, o dodatečné udělení souhlasu s výpůjčkou. Dohoda o výpůjčce je součástí přílohy 1 materiálu RK-31-2013-17.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje vzít na vědomí dohodu o výpůjčce na dávkovací systém kapalných prostředků. Dohoda o výpůjčce je součástí přílohy 1 materiálu
RK-31-2013-17.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
uzavřenou dohodu o výpůjčce dle materiálu RK-31-2013-17, př. 1.
Odpovědnost odbor sociálních věcí, ředitelka Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace,
Termín 2013- 10- 31
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz