Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2013-24

RK-31-2013-24.doc  RK-31-2013-24pr01.doc  RK-31-2013-24pr02.doc  RK-31-2013-24pr03.doc  RK-31-2013-24pr03upr1.doc
Číslo materiálu24
Číslo jednacíRK-31-2013-24
NázevVeřejná zakázka na služby: Projektové dokumentace 2013-02, komunikace
Zpracoval P. Hamáček
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o zadání veřejné zakázky na služby pro vypracování projektových dokumentací. Zakázka je rozdělena na čtyři části, v souladu s ust. § 98 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. Jedná se o:
Část 1) II/353 Nové Veselí - obchvat
Část 2) III/388 Bobrová - Zvole, průtah Bobrová
Část 3) III/0183a Ledeč n. Sázavou - okružní křižovatka
Část 4) II/130 Golčův Jeníkov - D1, Nová Ves u Leštiny - Ledeč n. S.
Zakázka bude zadána jako podlimitní otevřené řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, zahájené odesláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění do Věstníku veřejných zakázek. Oznámení o zahájení zadávacího řízení a základní údaje zadávací dokumentace dotčené veřejné zakázky jsou obsaženy v materiálu RK-31-2013-24, př. 1. Zadavatel za účelem posouzení a hodnocení nabídek jmenuje členy a náhradníky za členy komise pro otevírání obálek, resp. hodnotí komise. Financování plnění veřejné zakázky je zajištěno z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2013, příloha D2.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje:
* rozhodnout o způsobu zadání veřejné zakázky na služby Projektové dokumentace
2013-02, komunikace formou otevřeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu s Oznámením o zahájení zadávacího řízení dle materiálu RK-31-2013-24, př. 1;
* jmenovat komisi pro otevírání obálek dle materiálu RK-31-2013-24, př. 2;
* jmenovat hodnotící komisi veřejné zakázky, která bude současně plnit funkci komise pro posouzení kvalifikace, ve složení dle doplněného materiálu RK-31-2013-24, př. 3. Rada kraje jmenovitě určí členy Zastupitelstva Kraje Vysočina a jejich náhradníky,
* uložit Odboru dopravy a silničního hospodářství realizaci veřejné zakázky dle předloženého harmonogramu

K zadání veřejných zakázek odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje termíny a kritéria:
* odeslání Oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek - uveřejnění veřejné zakázky - do 4. 10. 2013
* konec lhůty pro podávání nabídek a otevírání obálek - 21. 10. 2013
* způsob hodnocení nabídek - nejnižší nabídková cena
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na služby Projektové dokumentace 2013-02, komunikace formou otevřeného podlimitního řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu s Oznámením o zahájení zadávacího řízení dle materiálu RK-31-2013-24, př. 1;
jmenuje
* komisi pro otevírání obálek dle materiálu RK-31-2013-24, př. 2;
* hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-31-2013-24, př. 3;
stanoví,
že hodnotící komise je oprávněna k posouzení kvalifikace dotčené zakázky;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky na Projektové dokumentace 2013-02, komunikace dle schváleného způsobu zadání a podmínek stanovených v Oznámení o zahájení zadávacího veřejné zakázky na služby dle materiálu RK-31-2013-24, př. 1.
Odpovědnost ODSH
Termín2013-12- 31
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz