Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2013-16

RK-31-2013-16.doc  RK-31-2013-16pr01.doc
Číslo materiálu16
Číslo jednacíRK-31-2013-16
NázevVyhodnocení zavádění energetického managementu v podmínkách Kraje Vysočina
Zpracoval D. Vichr, P. Fiala
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o materiál obsahující zprávu o vyhodnocení zavádění energetického managementu v podmínkách Kraje Vysočina a jím zřizovaných příspěvkových organizací.
Dne 16. 4. 2013 usnesením Rady Kraje Vysočina č. 0646/13/2013/RK ( Rada kraje schvaluje s účinností od 1. 6. 2013 zavedení Energetického managementu v podmínkách Kraje Vysočina dle materiálu RK-13-2013-50; ukládá Krajskému úřadu Kraje Vysočina a ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina zajistit sběr dat pro potřeby energetického managementu dle materiálu RK-13-2013-50, př. 1; Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina provést k 30. 9. 2013 vyhodnocení prováděného energetického managementu a navrhnout další postup. ) bylo uloženo Krajskému úřadu Kraje Vysočina a ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina s účinností od 1. 6. 2013 zavedení Energetického managementu v podmínkách Kraje Vysočina.
Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ORR ) zpracoval v souladu s výše uvedeným usnesením rady kraje zprávu, která popisuje zavádění energetického managementu v podmínkách Kraje Vysočina prostřednictvím aplikace s názvem Energetický management umístěné na portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina. Zpráva je obsažena v materiálu RK-31-2013-16, př. 1.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí informace obsažené ve zprávě dle materiálu RK-31-2013-16, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
zprávu obsaženou v materiálu RK-31-2013-16, př. 1.
Odpovědnost ORR
Termín 1. 10. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz