Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2013-15

RK-31-2013-15.doc  RK-31-2013-15pr01.xls  RK-31-2013-15pr02.xls
Číslo materiálu15
Číslo jednacíRK-31-2013-15
NázevZpráva o realizaci projektu a prohlášení k žádosti o platbu v rámci vyúčtování 1. monitorovacího období projektu Angažovanci
Zpracoval D. Marešová, B. Šprynarová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o monitorovací zprávu na úrovni projektu a vyúčtování vynaložených finančních prostředků v rámci projektu Zvýšení kvality místní Agendy 21 prostřednictvím zapojení aktivních občanů do rozvoje regionu (dále jen Angažovanci ) za 1. monitorovací období od 3. 10. 2012 do 31. 5. 2013. Kraj Vysočina je v rámci projektu Angažovanci , který je podpořený v rámci Operačního programu Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013, vedoucím partnerem (Lead partner). Nedílnou součástí soupisky vynaložených finančních prostředků je prohlášení Kraje Vysočina, jehož znění je obsahem materiálu RK-31-2012-15, př. 2.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí informace uvedené v monitorovací zprávě v rámci realizace projektu Angažovanci za 1. monitorovací období od 3. 10. 2012 do 31. 5. 2013 dle materiálu
RK-31-2013-15, př. 1 a prohlásit skutečnosti dle materiálu RK-31-2012-15, př. 2.
Dle ustanovení § 59 odst. 3 zákona č 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů), rada zabezpečuje rozhodování v ostatních záležitostech patřících do samostatné působnosti kraje, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu nebo pokud si je zastupitelstvo nevyhradilo.
StanoviskaEkonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
skutečnosti uvedené v materiálu RK-31-2013-15, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-31-2013-15, př. 2.
Odpovědnost ORR
Termín 31. 10. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz