Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-30-2013-71

RK-30-2013-71.doc  RK-30-2013-71pr01.doc
Číslo materiálu71
Číslo jednacíRK-30-2013-71
NázevRámcová dohoda o vzájemné spolupráci
Zpracoval P. Kolář
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina má zájem na rozvíjení vztahů a na vzájemné spolupráci se subjekty působícími na území kraje v zájmu rozvoje kraje a občanů kraje. Významnými partnery jsou i profesní organizace sdružující odborníky daných oblastí. Jednou z významných profesních organizací je i Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Jedná se o veřejnoprávní stavovskou organizaci, která má aktivně fungující a působící oblastní kancelář v Jihlavě pro území Kraje Vysočina. Představitelé ČKAIT a vedení Kraje Vysočina se po jednáních shodli na potřebě uzavřít Rámcovou dohodu o vzájemné spolupráci vyjadřující zájem obou subjektů na spolupráci, vzájemném se respektování a dalších vymezených oblastech a cílech. Text dohody byl postupně precizována nyní je připraven k projednání v orgánech obou subjektů.
Návrh řešení Na základě jednání představitelů ČKAIT a vedení Kraje Vysočina je Radě Kraje Vysočina předkládána v materiálu RK-30-2013-71 př. 1 Rámcová dohoda o vzájemné spolupráci s návrhem na rozhodnutí o uzavření této dohody.
StanoviskaText dohody byl konzultován a připomínkován ze strany ředitele sekce pro službu veřejnosti, OÚPSŘ, OPKŽÚ a OM. Všechny připomínky byly zapracovány.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít Rámcovou dohodu o vzájemné spolupráci mezi Krajem Vysočina a Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě dle materiálu RK-30-2013-71, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. 10. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz