Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-30-2013-62

RK-30-2013-62.doc  RK-30-2013-62pr01.pdf  RK-30-2013-62pr02.doc  RK-30-2013-62pr02upr1.doc  RK-30-2013-62pr03.pdf  RK-30-2013-62pr04.pdf
Číslo materiálu62
Číslo jednacíRK-30-2013-62
NázevNávrh na poskytnutí peněžního daru z kapitoly Školství, mládeže a sportu - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
Zpracoval E. Chvátalová
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuZákladní umělecká škola Třebíč, příspěvková organizace, se obrátila na Kraj Vysočina s žádostí o poskytnutí peněžního daru na pokrytí nákladů spojených s dopravou na 7. ročník nesoutěžní přehlídky dětských sborů Světlo za Lidice 2013 , který se uskutečnil v červnu 2013. Bližší informace jsou obsahem materiálu RK-30-2013-62, př. 1 a 2.
Návrh řešení Vzhledem k tomu, že se sbor přehlídky zúčastnil jako zástupce základních uměleckých škol působících v Kraji Vysočina a na základě podnětu Kraje Vysočina odbor školství, mládeže a sportu navrhuje radě kraje v souladu s § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnout peněžní dar Základní umělecké škole, příspěvkové organizaci, Masarykovo nám. 1313/12, 674 01 Třebíč ve výši 13 334 Kč.
Dar bude kryt z nevyčerpaných prostředků alokovaných v roce 2013 na činnosti související se spoluprací s partnerskými regiony (UZ 00324).
StanoviskaEkonomický odbor: Nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu.
Odbor informatiky: Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O00750.0001.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout peněžní dar ve výši 13 334 Kč Základní umělecké škole, příspěvkové organizaci, Masarykovo nám. 1313/12, 674 01 Třebíč dle materiálu RK-30-2013-62, př. 3;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3319 Ostatní záležitosti kultury o částku 13 334 Kč při současném snížení § 3299. Ostatní záležitosti vzdělávání (ÚZ 00324) o částku 13 334 Kč.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu
Termín 30. 10. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz