Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-30-2013-53

RK-30-2013-53.doc  RK-30-2013-53pr01.doc  RK-30-2013-53pr02.pdf  RK-30-2013-53pr03.pdf
Číslo materiálu53
Číslo jednacíRK-30-2013-53
NázevDary pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
Zpracoval J. Plotová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Jihlava, příspěvková organizace, (dále také nemocnice ), obdržela následující návrhy darovacích smluv:
- peněžní dar 6 600,- Kč od společnosti Amgen s.r.o. na úhradu registračního poplatku, ubytování, cestovné a stravné konkrétního zaměstnance nemocnice na mezinárodním kongresu českých a slovenských osteologů v Olomouci 12. -
14. 9. 2013. Smlouva je obsažena v materiálu RK-30-2013-53, př. 1, dar na úhradu nákladů bude poskytnut zpětně.
- věcný dar v hodnotě 11 201,- Kč od společnosti Eurex Medica s.r.o. (dvoukřídlé okénko včetně žaluzie), darovací smlouva je obsažena v materiálu RK-30-2013-53, př. 2. Okénko je podle sdělení nemocnice určeno na pracoviště mikrobiologie (pro příjem vzorků do laboratoře) k výměně za stávající již nevyhovující dřevěné okno ve stěně.
- peněžní dar 2 700,- Kč od společnosti Medimport, spol. s r.o. Smlouva je obsažena v materiálu RK-30-2013-53, př. 3.
Nemocnice je podle čl. 2 odst. 2 písm. l) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 13. 12. 2011 č. 09/11 oprávněna k přijetí peněžního účelového nebo věcného daru pouze s předchozím souhlasem zřizovatele. Nemocnice proto požádala o udělení souhlasu zřizovatele.
Návrh řešení Dar určený k účasti na konferenci osteologů a věcný dar okénka na mikrobiologii směřují do diagnostické péče, vzdělávání a vědecké činnosti, což je v souladu s hlavní činností nemocnice. Odbor zdravotnictví proto doporučuje Radě Kraje Vysočina udělit souhlas s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-30-2013-53, př. 1, a RK-30-2013-53, př. 2.
Peněžní dar dle materiálu RK-30-2013-53, př. 3 je neúčelový, nemocnice je oprávněna ho přijmout bez souhlasu zřizovatele. Odbor zdravotnictví proto navrhuje radě kraje vzít smlouvu dle materiálu RK-30-2013-53, př. 3 na vědomí.
Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s uzavřením smlouvy nebo vzetí na vědomí je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-30-2013-53, př. 1, RK-30-2013-53, př. 2;
bere na vědomí
darovací smlouvu pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu
RK-30-2013-53, př. 3.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
Termín 15. 10. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz