Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-30-2013-50

RK-30-2013-50.doc  RK-30-2013-50pr01.pdf  RK-30-2013-50pr02.pdf
Číslo materiálu50
Číslo jednacíRK-30-2013-50
NázevPeněžní dar pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
Zpracoval J. Plotová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Třebíč, příspěvková organizace, dále také nemocnice , obdržela návrh smlouvy o poskytnutí peněžního daru od Svazku obcí Skládka TKO ve výši 118 216,- Kč určeného na pořízení ultrazvukového přístroje pro ortopedickou ambulanci.
Nemocnice je podle čl. 2 odst. 2 písm. l) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 13. 12. 2011 č. 09/11 oprávněna k přijetí peněžního účelového daru pouze s předchozím souhlasem zřizovatele. Žádost nemocnice je obsažena v materiálu RK-30-2013-50, př. 1, darovací smlouva je obsažena v materiálu RK-30-2013-50, př. 2.
Návrh řešení Dar je určen k využití v hlavní činnosti nemocnice, pořízení ultrazvukového přístroje je součástí aktualizace investičního plánu nemocnice. Odbor zdravotnictví proto doporučuje Radě Kraje Vysočina udělit souhlas s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu
RK-30-2013-50, př. 2.
Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s uzavřením smlouvy je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-30-2013-50, př. 2.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
Termín 15. 10. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz