Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-30-2013-49

RK-30-2013-49.doc  RK-30-2013-49pr01.doc  RK-30-2013-49pr02.doc  RK-30-2013-49pr03.doc
Číslo materiálu49
Číslo jednacíRK-30-2013-49
NázevVýpůjčka pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
Zpracoval J. Plotová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Třebíč, příspěvková organizace, (dále také nemocnice ), požádala v materiálu RK-30-2013-49, př. 1, o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o výpůjčce vztahující se k provádění klinického hodnocení léčiva. V dubnu 2013 nemocnice uzavřela se společností Novartis s.r.o. smlouvu provedení klinického hodnocení humánního léčiva, jejíž text je obsažen v materiálu RK-30-2013-49, př. 2. V souvislosti s prováděním klinického hodnocení předložila společnost Novartis s.r.o. smlouvu o výpůjčce věcí potřebných pro provádění klinického hodnocení. Ukončení klinického hodnocení v nemocnici je plánováno na rok 2018. Smlouva o výpůjčce je obsažena v materiálu RK-30-2013-49, př. 3.
Podle čl. 2 odst. 2 písm. b) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne
13. 12. 2011 č. 09/11 je příspěvková organizace oprávněna uzavřít smlouvu o výpůjčce na majetek, který potřebuje k zajištění účelu, ke kterému byla zřízena, na dobu delší než jeden rok, pouze s předchozím souhlasem zřizovatele.
Návrh řešení Výpůjčka předmětů je materiální podmínkou pro provádění klinického hodnocení léčiva v nemocnici. Klinické hodnocení je prováděno při poskytování zdravotních služeb - hlavní činnosti nemocnice. Odbor zdravotnictví proto radě kraje doporučuje souhlasit s uzavřením smlouvy o výpůjčce dle materiálu RK-30-2013-49, př. 3.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-30-2013-49, př. 3.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
Termín 15. 10. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz