Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-30-2013-38

RK-30-2013-38.doc  RK-30-2013-38pr01.doc  RK-30-2013-38pr02.doc
Číslo materiálu38
Číslo jednacíRK-30-2013-38
NázevŽádost o poskytnutí podpory na projekty dopravní infrastruktury předkládané do ROP NUTS 2 Jihovýchod
Zpracoval L. Šedivý
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuMateriál je předkládán Radě Kraje Vysočina z důvodu přijetí rozhodnutí o předložení žádostí o poskytnutí podpory projektů dopravní infrastruktury s názvy II/405 Příseka - obchvat a II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod. Oblast podpory 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod (dále jen ROP JV ) umožňuje krajům investice ke zkvalitnění regionální dopravní sítě. Podporovány jsou projekty zaměřené na výstavbu a modernizaci silnic II. a III. třídy. Vzhledem k blížícímu se závěru rozpočtového období Evropské unie 2007 - 2013 mohou tyto projekty napomoci zcela dočerpat disponibilní zdroje alokace na přípravu a realizaci projektů dopravní infrastruktury v rámci ROP JV.

Popis projektů:
II/405 Příseka - obchvat - RK-30-2013-38, př. 1
II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř - RK-30-2013-38, př. 2

Financování projektů:
II/405 Příseka - obchvat
Zastupitelstvo kraje svým usnesením 0361/05/2007/ZK ze dne 18. 9. 2007 vzalo na vědomí
přípravu krajských projektů Kraje Vysočina v oblasti dopravní infrastruktury pro období
2010 - 2013 dle materiálu ZK-05-2007-64, př. 3 a důvodovou zprávu k jednotlivým úsekům silnic popisující význam akce v rámci silniční sítě Kraje Vysočina dle materiálu ZK-05-2007-64, př. 2 a schválilo převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na přípravu a realizaci jednotlivých projektů uvedených pod body 1.-21. přílohy ZK-05-2007-64, př. 3 v celkové výši max. 1 200 000 tis. Kč na zvláštní účty jednotlivých projektů. Finance budou uvolňovány v průběhu let 2007-2015 postupně dle aktuální potřeby každého projektu. Dále usnesením 0012/01/2011/ZK ze dne 1. 2. 2012 zastupitelstvo kraje rozhodlo změnit usnesení 0361/05/2007/ZK ze dne 18. 9. 2007 tak, že materiál ZK-05-2007-64, př. 3 bude zúžen o projekt II/353 D1 - Rytířsko - Jamné a zároveň rozšířen o projekty II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 1. stavba a II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 2. stavba dle materiálu ZK-01-2011-11, př. 2 ve vymezení dle materiálu ZK-01-2011-11, př. 1.

II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř
Zastupitelstvo kraje svým usnesením 0283/04/2009/ZK ze dne 16. 6. 2009 vzalo na vědomí přípravu projektů Kraje Vysočina v oblasti dopravní infrastruktury pro období 2009 - 2013 dle materiálů ZK-04-2009-45, př. 1upr1, ZK-04-2009-45, př. 2 a ZK-04-2009-45, př. 3; schválilo převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na přípravu a realizaci jednotlivých projektů dle materiálu ZK-04-2009-45, př. 1upr1 na zvláštní účty jednotlivých projektů. Finance budou uvolňovány postupně dle aktuální potřeby každého projektu a zavázalo se, že v případě nedostatku zdrojů ve Fondu strategických rezerv bude předfinancování projektů dle materiálu ZK-04-2009-45, př. 1upr1 zajištěno prostřednictvím úvěru. Dále usnesením 0115/02/2010/ZK ze dne 23. 3. 2010 zastupitelstvo kraje změnilo
usnesení č. 0283/04/2009/ZK tak, že materiál ZK-04-2009-45, př. 1upr1 se zrušil a nahradil materiálem ZK-02-2010-44, př. 1. Následně pak usnesením 0553/08/2012/ZK ze dne 18. 12. 2012 zastupitelstvo kraje změnilo usnesení č. 0115/02/2010/ZK tak, že materiál ZK-02-2010-44, př. 1 se zrušil a nahradil se materiálem ZK-08-2012-17, př. 1.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen ODSH ) doporučuje Radě Kraje Vysočina schválit a uložit ODSH předložení žádostí o poskytnutí podpory projektů II/405 Příseka - obchvat a II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř v rámci kontinuální výzvy k předkládání projektů do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod.
StanoviskaOdbor ekonomický: souhlasí s návrhem usnesení.
Odbor regionálního rozvoje: Odbor regionálního rozvoje doporučuje předložení žádostí o poskytnutí podpory obou projektů a souhlasí s návrhem usnesení.
Grémium ředitele: Grémium ředitele souhlasí s projektovými záměry.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
předložení žádostí o poskytnutí podpory v rámci kontinuální výzvy k předkládání projektů do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na realizaci projektů II/405 Příseka - obchvat a II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř ;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství předložit žádosti o podporu projektů II/405 Příseka - obchvat a II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz