Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-30-2013-35

RK-30-2013-35.doc
Číslo materiálu35
Číslo jednacíRK-30-2013-35
NázevReciproční výkony drážní osobní dopravy mezi Krajem Vysočina a Jihočeským krajem
Zpracoval V. Zikán
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuPodle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících, kraje ve své samostatné působnosti stanoví rozsah dopravní obslužnosti a zajišťují dopravní obslužnost veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou (vlaky regionální dopravy), veřejnou linkovou dopravou (autobusy) a vzájemným propojením těchto služeb.
Dopravce České dráhy, a. s. pro zajišťování závazku veřejné služby Kraje Vysočina pořídil s pomocí Regionálního operačního programu Jihovýchod (ROP JV) vozidla ř. 841 Stadler-RS1 Regioshuttle (Regiospider). Z důvodu zajištění efektivních oběhů budou tato vozidla od počátku platnosti nového jízdního řádu 2013/2014 (od 15. prosince 2013) nasazena také na trať 227 Kostelec u Jihlavy - Slavonice, která přechází na území Jihočeského kraje.
Dle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících, kraj zajišťuje dopravní obslužnost ve svém územním obvodu a se souhlasem jiného kraje může také zajišťovat dopravní obslužnost v jeho územním obvodu.
Z těchto důvodů je nutné, aby Kraj Vysočina požádal Jihočeský kraj o souhlas se zajišťováním dopravní obslužnosti na jeho území v úseku tratě 227 hranice kraje - Slavonice. Recipročně Jihočeský kraj požádá Kraj Vysočina o souhlas se zajištěním dopravní obslužnosti na jeho území v rozsahu vyrovnávky výkonů na tratích 224 hranice kraje - Horní Cerekev a 225 Havlíčkův Brod - hranice kraje. Žádost Jihočeského kraje o udělení výše uvedeného souhlasu bude následně předložena Radě Kraje Vysočina ke schválení.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství (ODSH) navrhuje Radě Kraje Vysočina souhlasit se zajišťováním dopravní obslužnosti na území Jihočeského kraje v úseku tratě 227 hranice kraje - Slavonice od počátku platnosti jízdního řádu 2013/2014 a uložit ODSH, aby požádal Jihočeský kraj o souhlas se zajištěním dopravní obslužnosti na jeho území v úseku tratě 227 hranice kraje - Slavonice, a to od počátku platnosti jízdního řádu 2013/2014 (od 15. prosince 2013).
Tím dojde k zefektivnění oběhů vozidel ř. 841 ČD a zachování horizontálního propojení objednávek regionální drážní osobní dopravy mezi sousedními kraji bez nutnosti zavedení nových přestupů mezi vlaky regionální dopravy na hranicích krajů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
se zajišťováním dopravní obslužnosti na území Jihočeského kraje v úseku tratě 227 hranice kraje - Slavonice od počátku platnosti jízdního řádu 2013/2014;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství požádat Jihočeský kraj o souhlas se zajištěním dopravní obslužnosti na území Jihočeského kraje v úseku tratě 227 hranice kraje - Slavonice, a to od počátku platnosti jízdního řádu 2013/2014 (od 15. prosince 2013).
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 15. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz