Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-30-2013-33

RK-30-2013-33.doc
Číslo materiálu33
Číslo jednacíRK-30-2013-33
NázevNávrh na zařazení akce do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě
Zpracoval H. Matulová
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuKrajská správa a údržba silnic Vysočiny zajistila pro stavbu II/150 Okrouhlice - opěrné zdi kompletní projektovou dokumentaci včetně pravomocného stavebního povolení. Jedná se o rekonstrukci opěrných zdí v souběhu silnice II/150 s železniční tratí. Stavební stav opěrných zdí se zhoršuje a rekonstrukce zdí si vyžádá výluky na železnici. Z tohoto důvodu byly předběžně dohodnuty výluky na železnici na příští rok.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje rozhodnout o zařazení jmenovité akce II/150 Okrouhlice - opěrné zdi do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě. Finanční krytí bude realizováno změnou rozpisu rozpočtu v rámci kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zařadit jmenovitou akci II/150 Okrouhlice - opěrné zdi do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě.
Odpovědnost ODSH, OE
Termín 31. 10. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz