Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-29-2013-23

RK-29-2013-23.doc  RK-29-2013-23pr01.doc
Číslo materiálu23
Číslo jednacíRK-29-2013-23
NázevNávrh na jmenování členů konkursních komisí pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů (ředitelek) škol zřizovaných Krajem Vysočina
Zpracoval L. Stejskal
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuUsnesením č. 1260/25/2013/RK ze dne 16. 7. 2013 pověřila rada kraje odbor školství, mládeže a sportu (dále jen OŠMS ) zajistit vyhlášení a organizaci konkursních řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů (ředitelek) škol, které vzniknou na základě kroků vedoucích ke stabilizaci středního školství v Kraji Vysočina. Aby byly podpořeny snahy vedoucí k bezproblémovému sloučení školy včetně přípravy nového školního roku, navrhuje OŠMS sestavovat konkursní komise tak, aby bylo možné dosáhnout zastoupení všech složek jednotlivých organizací v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích. Komise byly tedy sestavovány v rozsahu definovaném uvedenou vyhláškou s tím, že byly rozšířeny s odkazem na znění § 2 odst. 5 vyhlášky o odborníky s hlasem poradním ve struktuře - zástupce obce, ve které škola působí; vždy po jednom zástupci pedagogických pracovníků a školské rady slučovaných organizací (tj. organizací, jejichž činnost přechází na určenou organizaci nástupnickou). Standardními členy konkursních komisí za pedagogické pracovníky a školskou radu byli nominováni zástupci vyslaní nástupnickou organizací. Po obdržení všech návrhů na jmenování členů jednotlivých konkursních komisí předkládá OŠMS radě kraje návrh na jmenování členů konkursních komisí.
Návrh řešení OŠMS navrhuje radě kraje jmenovat v souladu s § 1 odst. 1 vyhlášky MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, členy konkursních komisí pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů (ředitelek) škol zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-29-2013-23, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
jmenuje
konkursní komise pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů (ředitelek) škol dle materiálu RK-29-2013-23, př. 1;
souhlasí
s přizváním zástupců měst, ve kterých se jednotlivé školy nacházejí, vedoucího OŠMS Krajského úřadu Kraje Vysočina, zástupce pedagogického sboru a školské rady slučovaných organizací jako odborníků s hlasem poradním v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 54/2005 Sb.
Odpovědnost OŠMS
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz