Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-28-2013-33

RK-28-2013-33.doc  RK-28-2013-33pr01.doc
Číslo materiálu33
Číslo jednacíRK-28-2013-33
NázevDohoda o ukončení smlouvy o nájmu
Zpracoval R. Brychta
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh
Popis problémuStávající rádiová datová trasa sítě ROWANet (Jihlava) Svojkovice - Ořechov - Telč byla nahrazena přímou optickou trasou Jihlava - Telč. Nájem části stožáru v majetku T-Mobile Czech Republic, a. s. na kterém byla nainstalována rádiová pojítka je tedy již bezpředmětný.
Návrh řešení Odbor informatiky navrhuje uzavřít dohodu o ukončení smlouvy o nájmu dle materiálu
RK-28-2013-33, př. 1. Dohoda zkracuje výpovědní lhůtu ze 3 měsíců dle smlouvy na 1 měsíc.
StanoviskaOddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu usnesení připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít dohodu o ukončení smlouvy o nájmu dle materiálu RK-28-2013-33, př. 1.
Odpovědnost odbor informatiky
Termín 30. 9. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz