Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-28-2013-49

RK-28-2013-49.doc  RK-28-2013-49pr01.pdf
Číslo materiálu49
Číslo jednacíRK-28-2013-49
NázevNávrh na realizaci investiční akce Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací
Zpracoval E. Tomášová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuUsnesením č. 0888/18/2013/RK schválila rada kraje finanční a ostatní plány nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina.
Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, požádala prostřednictví odboru zdravotnictví radu kraje o souhlas s realizací nové investiční akce dle materiálu RK-28-2013-49, př. 1.
Jedná se o pořízení ultrazvuku vč. sondy na vyšetření kyčlí pro ortopedické oddělení v předpokládané výši 700 000 Kč, zdrojem krytí budou dary a dotace z jiných rozpočtů.
Zdůvodnění: současný UZ přístroj nevyhovuje (je používán od roku 2001). Nesplňuje povinné požadavky ZP týkající se povinného záznamu vyšetření. Nový přístroj bude umožňovat vyšetřování dětských kyčlí dle platné legislativy. Přístroj bude využíván k vyšetřování vrozených vývojových vad dětských kyčlí a muskuloskeletárního aparátu pacientů. Seznam výkonů na novém přístroji: 66031 - 3x (v porodnici, v 6. týdnu věku, ve 3. měsíci věku), 09137 a 66023 od 3. kontroly až do ukončení dispenzarizace podle výskytu osifikačních jader hlavice femoru u vrozených vad, 09137 podle klinického stavu pacienta dispenzarizace podle výskytu osifikačních jader hlavice femoru u vrozených vad, 09137 podle klinického stavu pacienta. V případě nepořízení tohoto přístroje hrozí od ZP neuznání vykazovaných výkonů z důvodu nepořizování záznamů (porušování platné legislativy).
K realizaci investiční akce Technického zhodnocení - rekonstrukce budovy UNP a gynekologie z důvodu přestěhování LDN a očního oddělení z detašovaného pracoviště na ul. Družstevní udělila rada kraje souhlas usnesením č. 1165/24/2013/RK.
Návrh řešení Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje schválit realizaci investiční akce u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace - pořízení ultrazvuku vč. sondy na vyšetření kyčlí pro ortopedické oddělení v předpokládané výši 700 000 Kč.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
realizaci investiční akce u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace - pořízení ultrazvuku vč. sondy na vyšetření kyčlí pro ortopedické oddělení v předpokládané výši 700 000 Kč.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz