Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-28-2013-45

RK-28-2013-45.doc  RK-28-2013-45pr01.doc  RK-28-2013-45pr02.doc
Číslo materiálu45
Číslo jednacíRK-28-2013-45
NázevSouhlas s vývozem a prezentací betlému ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace na výstavě v Římě
Zpracoval J. Komínová
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuRadě Kraje Vysočina je předkládán návrh na udělení souhlasu s vývozem a prezentací betlému ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace na výstavě v Římě.
Ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace požádal o souhlas s účastí muzea na 38. ročníku výstavy 100 PRESEPI , která se koná v termínu od 28. 11. 2013 do
6. 1. 2014 v Římě. Jedná se o prestižní výstavu betlémů pocházejících nejen z území Itálie, ale i z dalších zemí světa. Během šesti týdnů tuto výstavu v centrální části Říma na náměstí Piazza del Popolo navštíví okolo 65 tisíc návštěvníků. Deník New York Times ji zařadil na seznam šesti věcí, které si při návštěvě Říma v době vánoční nesmíte nechat ujít.
K letošní již jedenácté reprezentaci sbírek Kraje Vysočina byl vybrán betlém z kolekce deseti betlémů, které muzeum zakoupilo z pozůstalosti po zesnulém tvůrci Josefu Macholánovi, bližší specifikace viz materiál RK-28-2013-45, př. 1.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu po projednání s ředitelem Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace navrhuje radě kraje v souladu se zřizovací listinou a organizačním řádem muzea udělit souhlas s vývozem a prezentací betlému ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-28-2013-45, př. 1, na výstavě 100 PRESEPI v Římě konané od 28. 11. 2013 do 6. 1. 2014 (s vývozní lhůtou od 25. 11. 2013 do 8. 1. 2014).
Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace vyřídí Povolení Ministerstva kultury České republiky k vývozu sbírkového předmětu do zahraničí dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Metodickým pokynem k vývozům sbírkových předmětů do zahraničí v režimu zákona č. 122/2000 Sb. Zde je doporučeno, aby ke standardním žádostem o vývoz sbírkových předmětů ze sbírek ve vlastnictví krajů a obcí bylo přiloženo písemné vyjádření vlastníka, že byl s vývozem sbírkových předmětů v době trvajícího sporu firmy Diag Human s Českou republikou seznámen viz RK-28-2013-45, př. 2.
Pojištění sbírkového předmětu při převozu zajistí Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace a v průběhu výstavy její organizátor.
Účast na výstavě je v souladu s plánem činnosti muzea na tento rok, a představuje jedinečnou příležitost prezentace betlému z Kraje Vysočina v průběhu vánočního období na výstavě v Itálii. Originální a nápadité Macholánovy betlémy se těší velkému zájmu návštěvníků, o čemž svědčí i bronzová medaile pro papírový betlém z této výstavy v roce 2008.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
v době trvajícího sporu firmy Diag Human s Českou republikou s vývozem a prezentací betlému ze sbírky Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu
RK-28-2013-45, př. 1 na výstavě 100 PRESEPI v Římě konané od 28. 11. 2013 do 6. 1. 2014 (s vývozní lhůtou od 25. 11. 2013 do 8. 1. 2014).
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
Termín 10. 9. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz