Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-28-2013-38

RK-28-2013-38.doc  RK-28-2013-38pr01.pdf  RK-28-2013-38pr02.pdf
Číslo materiálu38
Číslo jednacíRK-28-2013-38
NázevAktualizace seznamu projektů připravovaných ke spolufinancování z prostředků EU v oblasti dopravy
Zpracoval R. Handa
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuTento materiál je předkládán Radě Kraje Vysočina z důvodu nedokončené majetkoprávní přípravy projektu II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba, jejíž rozsah je vymezen křižovatkou s komunikací II/390 u obce Lhotka a křižovatkou II/602 s komunikací III/03719 ve Velkém Meziříčí. Předfinancování tohoto záměru je zajištěno usnesením 0124/02/2007/ZK ze dne 27. 3. 2007. Seznam připravovaných projektů byl následně změněn usneseními č. 0471/06/2009/ZK ze dne 10. 11. 2009 a 0096/02/2012/ZK ze dne 27. 3. 2012.
Realizace takto vymezeného úseku v rozpočtovém období Evropské unie 2007 - 2013 není možná. Majetkoprávní příprava je dokončena pouze pro část pracovně nazvanou II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba - úsek č. 1 (dle materiálu RK-28-2013-38, př. 1).
Návrh řešení Regionální operační program Jihovýchod vyhlásil dne 1. 8. 2013 závěrečnou výzvu pro oblast podpory 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu, v rámci níž je možné předložit projekty zaměřené mj. na zkvalitnění regionální dopravní sítě, zvýšení její kompaktnosti
a propojenosti prostřednictvím výstavby a technického zhodnocení komunikací.

Po konzultaci s Úřadem Regionální rady Jihovýchod Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje:
- rozhodnout rozdělit projekt II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba na projekty II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba - úsek č. 1 a II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba - úsek č. 2 dle materiálu RK-28-2013-38,př.1;
- rozhodnout změnit usnesení 0096/02/2012/ZK tak, že materiál ZK-02-2012-17, př. 3 bude nahrazen materiálem RK-28-2013-38, př. 2.
StanoviskaOdbor majetkový s navrženým usnesením souhlasí.
Odbor ekonomický souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* rozdělit projekt II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba na projekty II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba - úsek č. 1 a II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 4. stavba - úsek č. 2 dle materiálu RK-28-2013-38, př. 1;
* změnit usnesení 0096/02/2012/ZK tak, že materiál ZK-02-2012-17, př. 3 bude nahrazen materiálem RK-28-2013-38, př. 2.
Odpovědnost ODSH
Termín 30. 9. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz