Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-28-2013-35

RK-28-2013-35.doc
Číslo materiálu35
Číslo jednacíRK-28-2013-35
NázevVyřazení vozidel z majetku kraje
Zpracoval I. Šmídová, R. Vostál
Předkládá I. Šmídová
Počet příloh
Popis problémuV souvislosti s hospodárným a efektivním využíváním vozidel autoparku Kraje Vysočina probíhá pravidelné vyhodnocování technického stavu a ekonomického provozu vozidel. Na základě tohoto vyhodnocení bylo správcem autoparku doporučeno k vyřazení vozidlo:

Vozidlo Rok pořízení Km Pořizovací cena Zůstatková cena k 1.9.2013 Znalecká cena Škoda Superb reg.zn. 3J64000 2009 280 tis 934 900,00 526 113,00 120 970,00
Návrh řešení Oddělení hospodářské správy navrhuje vyřazení vozidla reg. zn. 3J64000, včetně příslušenství v účetní ceně 526 113,- Kč.
Oddělení hospodářské správy navrhuje prodej vozidla přes autobazar za cenu dle znaleckého posudku ze dne 19. 8. 2013. V případě, že vozidlo bude za znaleckou cenu neprodejné, navrhuje Oddělení hospodářské správy pověřit ředitele krajského úřadu rozhodnout o snížení prodejní ceny, a to maximálně na 75 % ceny stanovené dle znaleckého posudku.
Rozhodnutí o uzavření kupní a zprostředkovatelské smlouvy včetně vyřazení majetku patří do tzv. zbytkové kompetence rady kraje dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* vyřadit majetek - osobní vozidlo reg. zn. 3J64000, včetně příslušenství v účetní ceně 526 113,- Kč;
* uzavřít zprostředkovatelskou smlouvu o prodeji osobního vozidla reg. zn. 3J64000 přes autobazar za cenu dle znaleckého posudku;
* pověřit ředitele krajského úřadu rozhodnout o snížení prodejní ceny, a to maximálně na 75 % ceny dle znaleckého posudku.
Odpovědnost oddělení hospodářské správy
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz