Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-28-2013-34

RK-28-2013-34.doc  RK-28-2013-34pr01.doc
Číslo materiálu34
Číslo jednacíRK-28-2013-34
NázevSmlouva o nájmu
Zpracoval R. Brychta, P. Pavlinec, L. Sýkorová
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh
Popis problémuOKPP ve spolupráci s OI vypsal výběrové řízení na datové propojení budov Muzea Vysočiny Třebíč na ul. Kosmákova č. p. 66 a Zámek č. p. 1 pomocí dvou vláken optického kabelu, které vyhrála společnost PRVNÍ TELEFONNÍ, a. s. dále jen zhotovitel . Zakázka je aktuálně ve stavu zpracovávání podkladů pro územní řízení pro pokládku optického kabelu. Součástí trasy chráničky pro optický kabel mezi budovami na ul. Kosmákova a Zámek je i přechod přes řeku Jihlavu zavěšením v mostu ev. č. 351-024 který je v majetku Kraje Vysočina. Tento most má ve svých plánech ODSH, vzhledem k jeho technickému stavu, rekonstruovat a to předběžně do r. 2016. dle již zpracované projektované dokumentace. Dle stanoviska odboru dopravy je proto nutné před případnou pokládkou kabelu, ze kterého bude vlastnit Kraj Vysočina jen část (2 vlákna) vyřešit problematiku umístění a možného dočasného přeložení kabelu v době plánované rekonstrukce mostu.
Návrh řešení Řešením této situace je uzavřít nájemní smlouvu o využití části mostu pro zavěšení chráničky optického kabelu a upravit vztah po dobu rekonstrukce mostu.
Zhotovitel podá standardní cestou žádost o vyjádření k technickému uložení (zavěšení) chráničky k mostu ev. č. 351-024 správce komunikace tj. Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny pro účely územního řízení a zároveň uzavře s Krajem Vysočina nájemní smlouvu dle navrhovaného materiálu RK-28-2013-34, př. 1. Nájemné bylo navrženo zhotovitelem na 2000 Kč/rok. Toto nájemné odpovídá obdobným smlouvám uzavíraným ze strany Kraje Vysočina v roce 2012 (most v HB - 9tis Kč jednorázově).
Nájemní smlouva řeší také situaci, která vznikne po dobu rekonstrukce mostu, zejména vznik dočasné přeložky. Veškeré náklady související s dočasným přeložením a zpětným uložením do nového mostu půjdou za zhotovitelem stavby optického propojení.
StanoviskaOdbor majetkový nemá k návrhu usnesení připomínky.
Odbor dopravy a silničního hospodářství nemá k návrhu usnesení připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o nájmu se společností První telefonní společnost s r. o., IČO 18198872, se sídlem U Studně 291/7, 586 05 Jihlava dle materiálu RK-28-2013-34, př. 1.
Odpovědnost OI
Termín 30. 9. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz