Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-28-2013-15

RK-28-2013-15.doc  RK-28-2013-15pr01.doc  RK-28-2013-15pr02.doc
Číslo materiálu15
Číslo jednacíRK-28-2013-15
NázevFOND VYSOČINY - grantový program Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2013
Zpracoval J. Bína, M. Homolka
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o návrh na vyhlášení grantového programu na podporu projektů prorodinné a seniorské politiky obcí na území Kraje Vysočina. V rámci programu budou žadatelům poskytovány dotace na krytí nákladů neinvestičního charakteru na podporu zlepšování životních podmínek rodin i seniorů na komunální úrovni, zejména na podporu mezigeneračního soužití, slaďování rodinného a pracovního života, zapojování seniorů do aktivního života, informační a koncepční činnosti. Jeho opětovné vyhlášení je jedním z kroků, které naplňují schválenou koncepci rodinné politiky (schválena v červnu 2012). Program upřednostňuje podporu obcí, které vytvoří a schválí koncepční dokument rodinné a seniorské politiky, vyčlení finanční prostředky na jeho realizaci a budou mít záměr zúčastnit se soutěže Obec příznivá rodině. Preferovány budou také projekty, které budou počítat s udržitelností aktivit. Zohledňována bude rovněž spolupráce obcí s nestátními neziskovými organizacemi na podporu rodiny nebo seniorů a dalšími aktéry v této oblasti
Návrh řešení Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina připravil k vyhlášení grantový program v objemu 1 mil. Kč na podporu prorodinné a seniorské politiky obcí. Výzva grantového programu je připojena v materiálu RK-28-2013-15, př. 1.
Grantový program předpokládá výši dotací v rozpětí od 40 do 150 tis. Kč a spoluúčast obce ve výši 40 %. Žadatel může podat pouze jeden projekt.
V materiálu RK-28-2013-15, př. 2 (neveřejná příloha) je připojeno podrobné hodnocení specifických kritérií.
StanoviskaStanovisko odboru regionálního rozvoje:
Předložený grantový program je plně v souladu s Programem rozvoje kraje Vysočina. Grantový program splňuje podmínky Statutu účelového Fondu Vysočiny a obsahuje informace pro vyhlášení grantového programu obsažené v článku 7 bodu 3) pod písm. a) - písm. o) tohoto Statutu. Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený grantový program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení.

Stanovisko KSpp: Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina doporučuje radě kraje, aby doporučila zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program:
Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2013 dle materiálu KSPP-03-2012-04, př. 1. Usnesení bylo přijato 11 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2013 dle materiálu RK-28-2013-15, př. 1.
Odpovědnost odbor sociálních věcí
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz