Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-28-2013-06

RK-28-2013-06.doc  RK-28-2013-06pr01.doc  RK-28-2013-06pr01a.doc  RK-28-2013-06pr01b.doc  RK-28-2013-06pr01c.doc  RK-28-2013-06pr01d.doc  RK-28-2013-06pr01e.doc  RK-28-2013-06pr01f.doc  RK-28-2013-06pr02.pdf
Číslo materiálu06
Číslo jednacíRK-28-2013-06
NázevRegionální inovační strategie Kraje Vysočina
Zpracoval I. Fryšová, S. Lemperová, D. Vichr, M. Molák
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o schválení Regionální inovační strategie Kraje Vysočina.
Kraj Vysočina připravil Regionální inovační strategii Kraje Vysočina (dále jen RIS ) v rámci realizace projektu Kvalita 09. Celý text RIS je obsahem materiálu RK-28-2013-06, př.1a -1f. V letech 2011 a 2012 byly připravovány jednotlivé dílčí části Regionální inovační strategie, kterými byly:
- Analytická část (v rámci přípravy proběhlo v roce 2011 osobní šetření v podpůrných institucích v oblasti inovací (např. Czechinvest, Krajská hospodářská komora, Klastr přesného strojírenství,...) dále v institucích vědy a výzkumu (např. Vysoká škola polytechnická Jihlava, Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., ...) a v 284 firmách, které působí v Kraji Vysočina)
- SWOT analýza
- Návrhová část (projednávána na společných jednáních s Krajskou hospodářskou komorou, Okresními hospodářskými komorami, CzechInvestem, Vysokou školou polytechnickou Jihlava, Centrem excelence Telč, ...).
Posledním krokem před závěrečným projednáním RIS v orgánech kraje bylo splnění povinnosti vyhodnotit vliv této koncepce na životní prostředí dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí č. 100/2001 Sb. Ministerstvo životního prostředí vydalo souhlasné stanovisko k RIS dne 19. 8. 2013, viz materiál RK-28-2013-06, př. 2.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ORR ) navrhuje Radě Kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit Regionální inovační strategii Kraje Vysočina dle materiálů RK-28-2013-06, př. 1a - př. 1f.
StanoviskaOSMS: Souhlasí s navrženým zněním RIS
OI: Souhlasí s předpoloženým zněním dokumentů RIS
OSH: Souhlasíme s navrhovaným zněním RIS, nemáme žádné připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Regionální inovační strategii Kraje Vysočina dle materiálů
RK-28-2013-06, př. 1a, RK-28-2013-06, př. 1b, RK-28-2013-06, př. 1c, RK-28-2013-06, př. 1d, RK-28-2013-06, př. 1e, RK-28-2013-06, př. 1f.
Odpovědnost ORR
Termín 2013- 12- 31
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz