Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2013-60

RK-27-2013-60.doc  RK-27-2013-60pr01.doc
Číslo materiálu60
Číslo jednacíRK-27-2013-60
NázevSouhlas se smlouvou o výpůjčce, nájmem a užíváním zařízení
Zpracoval L. Hondlová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuDomov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvková organizace, má uzavřené smlouvy o výpůjčce s firmou Kamil Varga – nápojové automaty, Znojmo na výdejník vody (součástí je technický i sanitární servis) a s firmou BILIT s.r.o., Tábor na 1 ks automatické dávkovací hlavice (ADH) se zásobníkem. Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, má uzavřenou smlouvu o nájmu věci s firmou Společnost ArjoHuntleigh s.r.o. na nájem sprchového vozíku Basic. S firmou byla zároveň uzavřena Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy. Domov pro seniory Třebíč – Manž. Curieových, příspěvková organizace, má uzavřenou smlouvu o užívání části trafostanice s firmou E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice zastoupenou společností E.ON Česká republika, s.r.o. České Budějovice na poměrnou část předmětné trafostanice (výkon transformátoru 190 kW, technologii k transformátoru). Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 0588/07/2011/ZK ze dne 13. 12. 2011 schválilo „Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina“, dále jen Zásady. Dle těchto Zásad je potřeba pro uzavření smlouvy o výpůjčce na majetek na dobu delší než jeden rok mít souhlas Rady Kraje Vysočina. Protože organizace tento souhlas nemají, požádal Domov pro seniory Třebíč, Koutkova – Kubešova, příspěvková organizace, Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace a Domov pro seniory Třebíč – Manž. Curieových, příspěvková organizace, o dodatečné udělení souhlasu s výpůjčkou, nájmem věci a užíváním části trafostanice. Smlouvy o výpůjčce, o užívání části trafostanice a nájmem věci jsou součástí přílohy 1 materiálu RK-27-2013-60.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje vzít na vědomí smlouvy o výpůjčce, smlouvu o nájmu věci a smlouvu o užívání části trafostanice. Smlouvy jsou součástí přílohy 1 materiálu RK-27-2013-60.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
uzavřené smlouvy o výpůjčce, smlouvu o nájmu věci a smlouvu o užívání části trafostanice dle materiálu RK-27-2013-60, př. 1.
Odpovědnost odbor sociálních věcí, ředitelka Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace, ředitelka Domova pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, ředitelka Domova pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvkové organizace,
Termín 2013- 08- 31
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz